Știri

Certificatele de salariu autentificate cu ștampila RSSM sunt acceptate pentru confirmarea stagiului de cotizare

O persoană fizică s-a adresat Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) cu cerere prealabilă prin care a contestat refuzul CNAS de a include în stagiul de cotizare perioada 2 octombrie 1990 – 28 decembrie 1998 în care a activat în cadrul entității X. Refuzul CNAS a fost argumentat de faptul că certificatele de salariu de la întreprinderea X pentru perioada 2 octombrie 1990 – 28 decembrie 1998 nu au fost luate în considerare la stabilirea pensiei, deoarece au fost legalizate cu ștampila fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM). Reclamantul a afirmat în cererea de chemare în judecată că, pe perioada solicitată, angajatorul X i-a achitat salariul, precum și a plătit cotizațiile necesare în fondul social. Respectiv, acesta a solicitat instanței anularea deciziei CNAS privind stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, obligarea CNAS de a adopta o nouă decizie privind stabilirea pensiei cu includerea în stagiul de cotizare pentru perioada menționată și încasarea de la CNAS a sumei de 20000 lei cu titlu de prejudiciu moral. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, acțiunea depusă a fost admisă parțial, fiind anulată decizia CNAS privind stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, obligarea CNAS să stabilească solicitantului pensia cu includerea stagiului de muncă pe perioada 2 octombrie 1990 – 28 decembrie 1998. În rest acțiunea a fost respinsă. Curtea de Apel și CSJ au menținut hotărârea primei instanțe. Hotărârea instanțelor de judecată a fost motivată prin faptul că, raportând prevederile 51 alin. (1) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat și ale pct. 20-23 și 31 din Regulamentul cu privire la modul de calculare și confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 417 din 3 mai 2000 la probele prezentate de către persoana fizică, se justifică cu certitudine că, în perioada 2 octombrie 1990 – 28 decembrie 1998, reclamantul a fost angajat şi salarizat de către entitatea X, fapt confirmat prin certificatul eliberat de către angajator, prin care se justifică achitarea contribuțiilor la BASS. Instanța de apel a respins argumentul invocat de către CNAS, precum că certificatele de salariu de la angajator pentru perioada enunțată nu au fost luate în considerare la stabilirea pensiei, deoarece au fost legalizate cu ștampila fostei RSSM. În acest sens, instanța de apel a reținut că netransmiterea de către angajator la Direcția arhivă a documentelor personalului scriptic al întreprinderii nu poate fi imputată salariatului, precum și nici nu determină că acesta nu ar fi fost angajat al entității în perioada 2 octombrie 1990 – 28 decembrie 1998. Prin urmare, faptul că actele menționate sunt legalizate cu ștampila fostei RSSM nu duce la nevalabilitatea acestora. Mai mult ca atât, conform Regulamentului menționat supra, în lipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă include înscrieri incorecte şi imprecise, sau în care lipsesc înscrisurile respective despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare adeverințele, extrasele din ordine, conturile personale, statele de salarii, legitimații, referințe, contractele şi acordurile de muncă în scris, având note referitoare la realizarea acestora, foile matricole şi listele-formular, carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producție și alte documente ce conțin informații referitoare la perioada de muncă.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2060 vizualizări

Data publicării:

10 Decembrie /2019 13:09

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon