22
05 2015
1008

CET-NORD rămâne în Lista bunurilor pasibile privatizării

SA CET-NORD rămâne în lista bunurilor pasibile privatizării - guvernul nu a susținut inițiativa legislativă, în care se propunea ca această întreprindere să fie nepasibilă de privatizare. În nota informativă, care însoțește proiectului de lege se menționa că excluderea acesteia din lista bunurilor pasibile privatizării va garanta executarea prevederilor Acordului de finanțare dintre RM și BERD, ratificat de către parlament februarie 2015, în vederea reabilitării sistemului de încălzire centralizată cu energie termică în municipiului Bălți(CET NORD), utilizării eficiente a surselor financiare conform destinației. Costul proiectului este de 10mln dolari, dintre care 7mln dolari, împrumutul de la BERD și 3mln dolari grant din Fondul Parteneriatului Estic. Împrumutul BERD este acordat în condiții avantajoase, pe 15 ani, perioada de grație 2-3 ani, cu o rată a dobânzii LIBOR+1-2%. Proiectul prevede îmbunătățirea eficienței energetice la CET-NORD, reducerea costurilor operaționale și asigurarea neîntreruptă a serviciilor de alimentare cu energie termică. Urmează să fie instalate puncte termice individuale, motoare de gaz pentru generarea combinată a energiei termice la instalația centrală de producere, înlocuite pompele și ventilatoarele în rețea, instalate convertizoare de frecvență în instalație. Dar, precum se menționează în avizul dat de guvern, aceste investiții reprezintă doar o parte din cele necesare pentru modernizarea întreprinderii. Perfecționarea sistemului centralizat de asigurare cu energie termică a municipiului Bălți presupune eforturi continue de asigurare a unui proces investițional în cadrul acestei entități economice. Sunt necesare diverse metode de atragere a investițiilor, iar excluderea SA CET-NORD din lista bunurilor pasibile privatizării ar restricționa aplicarea metodelor moderne de atragere a investițiilor în această societate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.