29
06 2022
4203

Cine va fi obligat să utilizeze Registrul electronic al angajaților din 1 iulie

Începând cu 1 iulie 2022, utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaţilor” va fi obligatorie pentru toate autoritățile și instituțiile finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.
 
Cabinetul de miniștri a votat astăzi, 29 iunie curent, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor” (SI REA).
 

După cum se menționează în nota proiectului, la momentul de față unicele surse de informații cu privire la persoanele angajate sunt datele declarate de către angajatori în dările de seamă fiscale prezentate Serviciului Fiscal de Stat, pe care le dețin și Casa Națională de Asigurări Sociale, dar și Compania Națională în Medicină, precum și informațiile din Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, care însă sunt insuficiente pentru evidența raporturilor de muncă.

 

Astfel, SI REA reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware, informaționale și organizaționale a sistemelor de transmitere a datelor pentru susținerea informațională a notificării, evidenței, monitorizării și raportării informației cu privire la persoanele angajate din sectorul bugetar. Sistemul va fi un spațiu informațional unic pentru stocarea înscrierilor referitoare la apariția și modificarea raporturilor de muncă a angajaților, care va oferi mecanisme automatizate pentru gestionarea online a informației despre persoanele angajate, dar și pentru analiza riscurilor nerespectării legislației. SIA REA vine să automatizeze procesele de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, asigurarea păstrării istoricului aferent raporturilor de muncă și facilitarea accesului la date în timp real.

 

Funcția de posesor al sistemului a fost transferată de la Serviciul Fiscal de Stat la Ministerul Finanțelor, în acest sens vor fi operate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 681/2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar.

 

Totodată, registratorii sistemului vor fi Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de registrator al angajatorilor, cu următoarele atribuții: înregistrarea, suspendarea și anularea statutului de angajator, precum și de actualizarea/modificarea datelor despre angajator, în baza informației recepționate de la Agenția Servicii Publice, precum și angajatorii/administratorii autorizați în calitate de registratori ai angajaților, care au atribuții de înregistrare și modificare/corectare a datelor despre angajații săi (fără drept de anulare).

 

Datele din Registru vor fi utilizate de:

  • angajator – autoritatea publică sau instituția bugetară în calitate de persoană juridică conform art. 1 din Codul muncii;
  • angajat (salariat) – persoană fizică angajată de un angajator în condiții determinate pentru prestarea unei munci remunerate;
  • instituția coordonatoare – autoritatea publică/instituția ierarhic superioară;
  • administratorul de sistem – Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) cu responsabilitatea de administrare, dezvoltare, menținere, securizare și asigurare a funcționării SIA REA.

 

Angajatorii și salariații vor putea utiliza SIA REA prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md.

 

Reamintim, utilizarea sistemului a devenit obligatorie pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care are calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, CNAS și CNAM începând cu 1 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.