Știri

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei. Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare. Conform documentului, finanţarea investiţiilor pentru crearea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor vizate ţine de competenţa organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. Totodată, în funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau parţial operatorului. Regulamentul stabilește termenele de prezentare şi aprobare a planurilor de investiții care se elaborează de către operatori, a categoriilor şi criteriilor de evaluare a fiecărui plan, procedurile de planificare, prezentare, aprobare şi modificare a planului anual, cerinţele faţă de raportul privind realizarea acestuia. În același timp, este descris modul de acceptare în scopuri tarifare a investiţiilor realizate. Reglementările vor fi aplicate operatorilor care furnizează/prestează serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și tehnologică, de canalizare și epurare a apelor uzate, precum și de producere și transportare a apei în vederea redistribuirii. Documentul vine cu noțiuni precum investiție eficientă, investiţie obligatorie (care se realizează de către operator în scopul executării prevederilor legii); investiţie necesară (realizată în scopul asigurării funcţionării fiabile şi în condiţii de securitate a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare şi asigurării calităţii şi continuităţii furnizării/prestării serviciului), definește noțiunile de imobilizări și obiect al investiției. Regulamentul oferă și clasificarea investițiilor pe opt categorii (A –H), care pot fi incluse în planul anual și prevăd finanțare pentru crearea rețelelor, obținerea licențelor, procurarea mașinilor, utilajelor și imobilelor etc. Raportul privind realizarea planului anual de investiţii pentru anul precedent (aprobat/avizat de agenție) va fi prezentat autorităţii competente, până la 1 martie a fiecărui an de gestiune, de către operatorul care a beneficiat de finanțare. Regulamentul a fost publicat în MO nr.352-359.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE)

873 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon