Știri

CNAS: cum calculăm CAS și indemnizațiile în anul 2021

Pentru certificatele de concediu medical prezentate în anul 2021 pentru perioadele anului 2020 se stabileşte indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului cu respectarea prevederilor legale şi se declară în luna de calcul în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC21 cu utilizarea categoriilor persoanelor asigurate, după caz „15311 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă, achitată din contul angajatorului”, „15321 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, achitată din contul angajatorului” şi se indică perioadele la care se referă.

 

Casa Națională de Asigurări Sociale a aprobat Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2021. Documentul a fost publicat pe pagina oficială a autorității și poate fi consultat aici.

 

CNAS amintește contribuabililor că, din 1 ianuarie 2021, pentru angajați a fost anulată obligația privind achitarea contribuției individuale de asigurări sociale (CAS) din plățile salariale calculate pentru perioada începând cu luna ianuarie 2021. Respectiv, pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt doar angajatorii. Angajatorii vor calcula, declara și achita contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie conform tarifelor prezentate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

 

Astfel, CNAS precizează că baza lunară de calcul a CAS la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii şi alte recompense. Totodată, autoritatea vine cu descrierea modului de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, de concediu anual de odihnă atât pentru perioada anului 2020, cât și aferente anului 2021, aplicarea tarifelor în funcție de stabilirea indemnizațiilor etc.

 

Concomitent, în document sunt expuse particularitățile ce țin de calculul CAS pentru fiecare categorie de plătitori (angajatori – persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, persoane fizice obligate să se asigure benevol etc.), termenii și modul de raportare și achitare a contribuțiilor, utilizarea categoriilor persoanelor asigurate.

 

Totodată, CNAS menționează că, rămân în vigoare prevederile legislației ce țin de răspunderea pentru neplata în termen a CAS. Pentru această încălcare CNAS, fără emiterea unei decizii special, va calcula o majorare de întârziere de 0,1% din suma restanței pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate.

 

Recomandăm contribuabililor descărcarea și salvarea documentului, pentru consultarea prevederilor acestuia la necesitate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

5319 vizualizări

Data publicării:

25 Ianuarie /2021 09:02

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon