Știri

CNAS despre achitarea prestaţiilor sociale începînd cu luna septembrie 2015

Pentru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 545 din 12 august 2015 cu privire la achitarea prestaţiilor sociale (publicată în Monitorul Oficial din 14 august 2015, nr. 2013-222, art. 610), în luna septembrie, curent, au fost transferate către Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” (în continuare – Î.S. „Poşta Moldovei”) mijloacele financiare pentru plata prestaţiilor sociale (indemnizaţii adresate familiilor cu copii, alocaţii lunare de stat, alocaţii nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, compensaţii băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului). Mijloacele financiare pentru plata prestaţiilor sociale care, conform situaţiei de la 31 august, curent, au rămas neachitate de către „Banca de Economii” S.A., au fost restituite pe conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în mod automat în listele de plată pentru luna septembrie. Conform contractului încheiat, Î.S. „Poşta Moldovei” efectuează plata prestaţiilor sociale, inclusiv a sumelor neachitate pentru lunile precedente, din momentul transferării mijloacelor băneşti şi pînă în penultima zi lucrătoare a lunii. Beneficiarul poate primi prestaţia socială în orice oficiu poştal, indiferent de domiciliul său. Î.S. „Poşta Moldovei” va restitui lunar, la conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, sumele prestaţiilor sociale neprimite de către beneficiari în decurs de 3 luni consecutiv şi sumele ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv. Reluarea plăţii prestaţiilor sociale, cu excepţia ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului, restituite pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către Î.S. „Poşta Moldovei”, se efectuează în baza cererii scrise a beneficiarului sau la solicitarea verbală a acestuia. Reluarea plăţii ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în baza cererii scrise de către beneficiar. Pentru beneficiarii de prestaţii sociale, care au desemnat alţi prestatori de servicii de plată decît Î.S. „Poşta Moldovei”, prestaţiile sociale au fost transferate către prestatorii de servicii de plată desemnaţi, care au încheiat contracte cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Aducem la cunoştinţă, că beneficiarii de prestaţii sociale sunt în drept să desemneze în continuare prestatorii de servicii de plată prin intermediul căreia doresc să li se achite prestaţiile sociale. În acest caz, aceştia urmează să depună o cerere la prestatorul de servicii de plată.

via | www.cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1399 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2015 10:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon