Știri

CNPF va putea gestiona acțiunile suspendate

Comisia Națională a Pieței Financiare va avea dreptul de a înstrăina, în termen de 3 luni, acțiunile persoanelor care au încălcat cerințele privind calitatea acționariatului. Legea pentru modificarea și completarea art.29 din Legea cu privire la asigurări și decretul de promulgare a ei au fost publicate în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent. Documentul stabilește reguli privind gestionarea societăților-operatori pe piața asigurărilor în condițiile compormiterii acționariatului și a fost elaborat cu scopul de a menține capacitatea de plată a asiguratorilor, precum și pentru a restructura investițiile în capitalul social al companiilor de asigurări. Astfel, legea este completată cu prevederi ce se referă la gestionarea acțiunilor în caz de riscuri, sancțiuni față de persoanele care încalcă normele legale la dobândirea acțiunilor, cum ar fi restricționarea de a mai deține noi acțiuni ale asiguratorului. Pentru perioada suspendării drepturilor aferente acțiunilor, legea stabilește dreptul Regulatorului de a prelua el însuși sau de a delega gestiunea acțiunilor suspendate și a acțiunilor nou-emise unei societăți de investiții. Termenul de vânzare al acțiunilor nou-emise de către asigurator nu va depăși 3 luni de la data expunerii lor spre vânzare. Totodată, acest termen va putea fi prelungit de autoritatea de supraveghere cu perioade a câte cel mult 3 luni de maxim 3 ori, iar autoritatea va informa emitentul cu privire la prelungirea termenului până la expirarea termenului precedent, stabilit pentru vânzarea acțiunilor nou-emise. Menționăm că până la elaborarea acestei legi nici Legea privind piața de capital, nici Legea privind societățile pe acțiuni și nici Legea cu privire la asigurări nu ofereau dreptul CNPF de a emite acte normative pentru reglementarea procedurilor de emitere, anulare sau vânzare a acțiunilor suspendate în cazul nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul asiguratorului. Cât priveşte preţul acţiunilor menţionate, în cazul în care cota lor nu depășește 10% din emisie, se vor aplica prevederile art. 23, alin. 2 al Legii privind piața de capital, care stipulează că prețul se determină în conformitate cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei, valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate și valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. Dacă cota va depăşi 10%, prețul va fi stabilit conform valorii acțiunilor în rezultatul unei expertize efectuate de un evaluator independent. Prețul va fi determinat de o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate ținut de către CNPF. Legea mai prevede că în cazul în care acțiunile nou-emise nu se vând în perioada stabilită, organul executiv este obligat să stabilească un nou preț al acțiunilor pentru 3 luni suplimentare, dacă perioada de vânzare a acțiunilor nou-emise a fost prelungită. Mijloacele bănești obținute în urma vânzării acțiunilor nou-emise vor fi transferate într-un cont bancar provizoriu, deschis de către asigurator în acest scop. Proiectul presupune o descriere detaliată, foarte amănunţită, tehnică chiar, a procedurii de care trebuie să se conducă administraţia societăţii de asigurări în cazul comercializării acţiunilor nou-emise, în schimbul celor anulate, foştii proprietari ai cărora au fost privaţi, prin efectul legii, de dreptul de a mai fi coproprietari la societatea de asigurări, a specificat vicepreşedintele Consiliului de Фdministraţie a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Iurie Filip, în ședința Parlamentului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

897 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2017 16:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon