16
12 2015
1259

CNPF a aprobat Hotărîrea cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Recent Consiliul de administrație al CNPF a aprobat Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Necesitatea acceptării unui atare document a fost dictată de prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și stabilește modalitatea de calcul de către CNPF a primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare, se menţionează într-un comunicat al CNPF. Pînă a compărea în varianta sa finală, proiectul a fost remis autorităților și instituțiilor interesate ca acestea să-și expună opiniile, sugestiile și viziunile, ce au fost examinate și generalizate. Neîndoioasă utilitatea operării acestor modificări, ce oferă posibilitatea unei estimări la o valoare mai corectă și prudentă a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, conform riscului asigurat, în baza aplicării unei noi metodologii de calcul bazată pe noi abordări. De altfel, modificările operate constituie un prim pas spre liberalizarea pieței pentru tipul dat de asigurări și pentru crearea unui mediu concurențial mai sănătos, aceasta grație includerii a doi coeficienți noi de rectificare a primei de bază, susţine CNPF. Potrivit sursei, aceștia vor lua în calcul suma cheltuielelor efective ale asigurătorului aferente prestării serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto și marja de profit a asigurătorului inclusă în prima de bază. Astfel, coeficienții în cauză vor permite consumatorilor de servicii de asigurare să beneficieze de reduceri legale ale primei de asigurare în funcție de capacitatea financiară a asigurătorului și de politica internă de marketing. Rezultatele unui studiu, care au stat la baza apariției unei noi modificări, fundamentate pe analiza cheltuielilor operaționale și de achiziție ale asigurătorilor revenite asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă au demonstrat, că, de facto, companiile de asigurări suportă cheltuieli mai mari decît nivelul stabilit în Hotărîrea în vigoare. Astfel, spre modificare a fost propusă comasarea cheltuielilor operaționale și de achiziție într-un singur factor și stabilită o limită minimă și maximă a acestora. Pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se prevede o modificare a factorului de la 25% la 30% – 40% în dependență de politica asigurătorului, iar pentru asigurarea externă – de la 20% la 22%. Cu toate că noua abordare ar putea genera unele scumpiri ale costului asigurării obligatorii de răspundere civilă, efectul noilor prețuri asupra despăgubirilor primite de clienți, creșterea calității serviciilor de asigurare obligatorie și reducerea numărului de dezacorduri și litigii între companiile de asigurare și beneficiarii acestor servicii va fi unul eminamente pozitiv, ceia ce și constituie obiectivul principal scontat, se mai spune în comunicatul CNPF.

via | curentul.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.