19
07 2022
541

Codul fiscal: noțiunea „terminal de plată în numerar”

Terminalul de plată în numerar este dispozitivul automatizat care permite prestatorului de servicii de plată primirea și/sau eliberarea numerarului care este destinat pentru a executa un serviciu de plată de la/către utilizatorii de servicii de plată, care funcționează în regim autonom, fără prezența fizică (participarea) a unei alte persoane decât utilizatorul de servicii de plată care primește și/sau depune numerarul.
 
Noțiunea va fi inclusă în Codul fiscal, proiectul de lege cu privire la aprobarea modificărilor unor acte normative fiind aprobat în lectura a II-a de Parlament în cadrul ședinței din 15 iulie. Totodată, noile prevederi stabilesc că amenda stabilită conform art. 254 din CF (Neutilizarea echipamentelor de casă şi de control) se va aplica și în cazul utilizării echipamentului de casă și de control fără a emite bonul fiscal/documentul fiscal.

 

Menționăm că modificările indicate supra fac parte din proiectul documentului ce vizează consolidarea cadrului legal aplicabil activității Băncii Naționale a Moldovei, ținând cont de standardele internaționale aplicabile băncilor centrale; ajustarea cadrului legal pertinent procedurilor administrative desfășurate de BNM și asigurarea garanțiilor atribuite participanților la asemenea proceduri; îmbunătățirea cadrului legal aferent activității bancare, unităților de schimb valutar, precum și consolidarea rolului BNM în exercitarea atribuțiilor sale de bază.

 

Proiectul conține noi prevederi ce vor reglementa interacțiunea regulatorului național cu autoritățile publice/entitățile private, remunerarea serviciilor și operațiunilor BNM și instituirea plăților de supraveghere în domeniul financiar, interdicția de a deține cote de participare în entitățile supravegheate în contextul prevenirii conflictelor de interese, precizează prevederile ce țin de obiectul auditului public extern desfășurat de Curtea de Conturi, licențierea și supravegherea băncilor, a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică etc.

 

Amintim că proiectul de lege a fost aprobat la recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), prezentate în Raportul nr. 21/167 din iulie 2021 „Republic of Moldova Technical Assistance Report — Country Governance Assessment” și Raportul de asistență tehnică din octombrie 2021 „Moldova Financial Sector Stability Review”, prin care RM și-a asumat angajamentele respective, incluse în Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare încheiat cu FMI în aprilie 2022. Deoarece termenul de adoptare a acestui act normativ a fost stabilit prin documentele prenotate până la 30 iunie 2022, se propune punerea în aplicare a prevederilor acestuia la data publicării în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.