04
04 2014
1934

Compania Sudzucker Moldova a încheiat anul 2013 cu pierderi de 4,9 mil. lei

Volumul vânzărilor Sudzucker Moldova în 2013 a constituit 959 mil. lei, ceea ce este cu 50 mil. mai puţin faţă de anul precedent. Iar profitul brut din vânzări a fost cu 90 de milioane de lei mai mic decât în 2012. În consecinţă, pentru prima dată în ultimii cinci ani, compania a înregistrat pierderi de 4,9 mil. lei. Potrivit agenţiei „INFOTAG”, citând comunicatul Sudzucker Moldova, rezultatele negative ale anului precedent se datorează creşterii cotei TVA la zahăr de la 8 % la 20% în 2013, ceea ce a favorizat „creşterea importurilor ilicite a zahărului din Ucraina în Republica Moldova”.
„Fenomenul a condus la diminuarea prețurilor la zahăr pe piața internă şi la o scădere bruscă a vânzărilor producătorilor autohtoni, dar şi a încasărilor în bugetul de stat. Pentru a combate contrabanda, guvernul a autorizat importul legal de zahăr din sfeclă de zahăr ieftin din Republica Belarus, fapt care a permis reducerea semnificativă a fenomenului”, precizează conducerea companiei.
În comunicat se spune că, cu toate acestea, pe parcursul primului semestru al anului 2013 piaţa internă a fost sub presiunea stocurilor de zahăr de contrabandă formate în primele luni ale anului. Necesităţile financiare ale Südzucker Moldova în această perioadă, au fost parțial acoperite din exportul de zahăr în UE. De asemenea, întreprinderea a obţinut împrumuturi în euro, fapt ce a permis cultivarea sfeclei şi pregătirea fabricilor pentru campania de producere. În al doilea semestru, piaţa zahărului din Republica Moldova a ieșit foarte lent din stagnare. Volumul vânzărilor Südzucker Moldova a crescut treptat, însă în condiţiile conjuncturii nefavorabile pe piața internă și regională, compania a fost obligată să reducă prețurile la zahăr de la 11,2 lei/kg în martie până la 10,3 lei/kg în decembrie. „Diminuarea preţurilor, dar şi deprecierea monedei naţionale, a avut un efect negativ asupra rezultatului, deoarece întreprinderea a primit credite preponderent în euro”, se menţionează în documentul citat. Cu toate acestea, în conformitate cu contractele încheiate în iarnă, preţurile pentru sfeclă de zahăr din 2013 au rămas destul de mari. În rezultat, fabricile Südzucker Moldova au prelucrat 692 mii t de sfeclă, din care au fost extrase 99,5 mii t de zahăr. Acesta este cel mai mare nivel al volumului de producere înregistrat de întreprindere de la fondarea sa în anul 2001. În pofida acestui fapt, rezultatele economico–financiare ale companiei pentru anul 2013 au înregistrat valori negative. După reducerea cotei TVA la zahăr începând cu luna ianuarie 2014, pe piaţa Moldovei nu au mai fost observată prezenţa zahărului de contrabandă. Însă piaţa continuă să stagneze, deoarece unul dintre producătorii autohtoni a livrat creditorilor săi cantităţi impunătoare de zahăr contra datoriilor. Piaţa a devenit imediat saturată cu zahăr de barter, care se vinde la preţ de dumping, şi practic a oprit vânzările altor doi producători de zahăr. „Totodată, tendinţele pozitive de pe piaţa regională creează premize pentru a miza că întregul volum de zahăr produs de Südzucker Moldova va fi solicitat atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele din UE şi ale Uniunii Vamale”, menţionează conducerea companiei. Reieşind din aceste considerente, în pofida pierderilor înregistrate şi instabilității pieţelor interne şi regionale de zahăr, Comitetul de Conducere al Sudzucker Moldova a decis să menţină suprafeţele contractate pentru cultivarea sfeclei de zahăr în anului 2014, cel puţin, la nivelul anului trecut, sau nu mai puţin de 16 mii ha.
„Aceasta va permite atât companiei, cât şi partenerilor săi agricoli să continue implementarea strategiei pe termen lung de dezvoltare a ramurii de cultivare a sfeclei de zahăr şi ridicarea competitivităţii acesteia”,
subliniază conducerea companiei Sudzucker Moldova. „INFOTAG” precizează: Pe parcursul activităţii sale în Republica Moldova, compania Südzucker Moldova a investit în industria sfeclei de zahăr peste 40 mil. de euro. În rezultat, cheltuielile de energie ale întreprinderii au scăzut cu mai mult de jumătate. Productivitatea medie a sfeclei de zahăr a crescut de la 18 t/ha, în 1998, la 42 t/ha, în 2013. Calitatea zahărului a crescut esenţial, astfel, în 2008 Südzucker Moldova a fost certificată conform standardelor internaţionale ISO 9001:2000 şi HACCP. Compania exportă zahăr în mai multe țări din Europa şi în Federația Rusă. Acţionarul principal al companiei este concernul european Südzucker AG – cel mai mare producător de zahăr din Europa. În componenţa acestuia intră fabrici de zahăr amplasate în Germania, Belgia, Bosnia şi Herzegovina, Franţa, Austria, Polonia, România, Ungaria, Cehia şi Slovacia, precum şi rafinării, fabrici de producere a bio-etanolului, pizza, concentratelor de fructe şi semifabricate. Pe piaţa zahărului din Moldova, pe lângă ÎM „Sudzucker Moldova” SA (fabricile din Drochia şi Făleşti, cu ponderea de 39% din capacitate totală a industriei de zahăr din Moldova) mai activează doi operatori: „Magt-Vest” SRL (fabricile din Glodeni şi Donduşeni - 32%) şi „Moldova-Zahar” SRL (fabrica din Cupcini - 29%).

via www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.