Știri

Concurs pentru funcția de director al Serviciului Vamal

La data de 2 septembrie 2019 Ministerul Finanțelor a aprobat Ordinul nr.117 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal (în continuare – Regulament), care a intrat în vigoare la data semnării, iar la 3 septembrie a fost plasat comunicatul de inițiere a concursului pentru funcția de director al Serviciului Vamal. În anunțul autorității se spune că este încurajată participarea la concurs a „persoanelor care posedă abilități manageriale demonstrate și cu un nivel înalt de integritate”, termenul-limită pentru depunerea dosarelor fiind 30 septembrie 2019. Cerințele care trebuie să le întrunească candidații, verificările la care vor fi supuși, conținutul dosarului pentru concurs, precum și criteriile de selecție și evaluare a acestora sunt stipulate în Regulament. Dosarul de participare la concurs poate fi depus doar prin e-mail la adresa: concursvama@mf.gov.md și va conține: a) curriculum vitae (CV) cu includerea a cel puțin 2 persoane de referință (datele de contact a două persoane care vor accepta să fie contactate de către comisie pentru confirmarea competențelor candidatului, dacă va fi cazul); b) scrisoarea de motivare (care pune în evidență experiența și abilitățile relevante postului); c) conceptul de dezvoltare instituțională a Serviciului Vamal, care să includă măsuri de combatere a corupției din cadrul Serviciului Vamal și contrabandei (maxim 2 pagini); d) buletinul de identitate; e) diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; f) livretul militar sau certificatul de recrut; g) certificatul medical sau declarația pe proprie răspundere (anexa nr.1 la Regulament); h) cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere (anexa nr.2 la Regulament); i) acordul cu privire la acceptarea controlului special (anexa nr.3 la Regulament); j) chestionar (anexa nr. 4 la Regulament); k) declarația de neafinitate cu broker vamal (anexa nr.5 la Regulament). Ministerul Finanțelor atenționează asupra faptului că o parte din documentele ce urmează a fi prezentate necesită a fi semnate, iar ulterior scanate pentru a fi expediate comisiei de concurs. Conform comunicatului, „persoana desemnată în această funcție va contribui la elaborarea și implementarea unui program complex de dezvoltare instituțională, cu accent pe transparență, integritatea și eficiența proceselor în cadrul Serviciului Vamal, va fi responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul de responsabilitate, precum și va dezvolta capacitatea umană a Serviciului Vamal”. Totodată, în cazul apariției unor neclarități sau necesității de informații suplimentare, persoanele interesate pot apela consultantul superior, Serviciul informare, comunicare cu mass-media și reprezentare, Adrian Platon, la numărul de telefon: 022-26-27-86.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1028 vizualizări

Data publicării:

04 Septembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Serviciul Vamal | director | concurs | Ministerul Finanţelor | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon