Știri

Condamnare pentru evaziune fiscală şi insolvabilitate fictivă

Instanţa de judecată (dosarul nr.1ra-1528/17) a constatat că S.Ion, activând în calitate de administrator al SRL ”X” din s.Z, r-nul Edineţ, purtând răspundere pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, asigurarea controlului înregistrării pe conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate şi respectarea metodologiei contabilităţii, încălcând prevederile art.8 alin.(2) lit.e), 228, 234 din Codul Fiscal la situaţia din 09.11.2013, conform datelor din fişa generalizată al contului personal, nu a onorat obligaţiile privind achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii faţă de bugetul public naţional, formând restanţă la plăţile de bază în sumă de 662 093 lei. Contrar prevederilor art.16 alin.(1) din Legea Contabilităţii nr.113 din 17.04.2007 şi a Standartului Naţional de Contabilitate nr.1 „Politica de contabilitate”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, nu a elaborat politica de contabilitate a întreprinderii, contrar prevederilor pct.3 a Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 şi art.118 din Codul Fiscal, nu a ţinut evidenţa blanchetelor de strictă evidenţă cu regim special, nu a asigurat păstrarea şi utilizarea corectă a actelor de achiziţie a mărfurilor şi a borderourilor de achiziţie a produselor agricole, diminuând impozitul pe venit din activitatea întreprinderii, TVA şi impozitul pe venit la sursa de plată, fapt confirmat prin actul de control efectuat de serviciul fiscal, prin ce a cauzat bugetului public naţional un prejudiciu material. La fel, în urma controlului fiscal, prin verificarea actelor de activitate a întreprinderii pentru perioada 01.11.2011-31.10.2013, s-a constatat că cheltuielile în scopuri fiscal au fost micşorate, lipsind documentele şi borderourile de achiziţie a producţiei agricole, acestea fiind scoase din evidenţă şi tăinuite cu bună ştiinţă de cauză, pentru a duce întreprinderea în stare de insolvabilitate. Întreprinderea a depus cerere de intentare a procedurii de lichidare, fiind aprobat bilanţul de lichidare şi dispusă lichidarea întreprinderi prin hotărârea Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi din 16.01.2014, fără ca creanţele validate de IFS Edineţ să fi fost achitate în rezultatul derulării procedurii de insolvabilitate. Cauza penală a fost pornită în baza art.244 alin.(2) lit.b)a Codului penal “Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” la solicitarea pocurorului, iar pentru acţiunile sale, prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 06 iulie 2017, menţinută de Curtea Supremă de Justiţie, inculpatul Ion S., fost administrator al întreprinderii, a fost condamnat la doi ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere sau legate de gestionarea banilor în cadrul societăţilor comerciale şi alte organizaţii pe un termen de doi ani şi în baza art.252 alin.(2) lit.b) din Codul penal “Insolvabilitatea intenţionată” la doi ani închisoare, de asemenea cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere sau legate de gestionarea banilor în cadrul societăţilor comerciale şi alte organizaţii. În temeiul art.84 alin.(1)din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni , prin cumulul partial al pedepselor aplicate, fostului administrator i-a fost stabilită pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere sau legate de gestionarea banilor în cadrul societăţii comerciale şi alte organizaţii pe termen de 3 ani.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2592 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2017 11:36

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon