Știri

Condiţiile de eliberare a certificatului de rezident pot fi modificate

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova. Astfel, se propune completarea anexei nr. nr.7 - Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, cu prevederi ce stipulează dreptul subdiviziunii SFS de a nu elibera certificatul de rezident (Forma 1-DTA17), în cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate la pct.21 din anexă sau nu corespunde criteriului de rezidență. Acest lucru se va efectua, însă, prin informarea contribuabilului despre motivele refuzului. Totodată, proiectul prevede că în cazuri speciale la Forma 1-DTA17 poate fi anexat și formularul statelor străine ce atestă rezidența, atașat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, proiectul vine cu completarea listei actelor pe care le va prezenta beneficiarul la solicitarea efectuării de către organul fiscal a unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus. Pe lângă cerere, Forma 5-DTA17, documentele care certifică rezidenţa beneficiarului venitului, eliberate de către autoritatea competentă a statului străin și copia contractului care atestă obţinerea venitului în Republica Moldova, acesta va anexa și certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior. Proiectul mai prevede că, în cererea de eliberare a certificatului de rezidență, solicitantul va fi obligat să indice și pentru cine solicită acest certificat, astfel, va nota denumirea întreprinderii, autorității fiscale sau persoanei fizice respective. Proiectul poate fi consultat până la 5 aprilie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1467 vizualizări

Data publicării:

04 Aprilie /2018 08:21

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

certificat de rezidenta | nerezident | impozit pe venit | SFS | Proiect | Ministeru finantelor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon