Știri

Condițiile de achitare a indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (indemnizația) stabilite, dar neîncasată pe o perioadă de 6 luni de către soțul supraviețuitor, va fi suspendată, însă plata acesteia se va relua din luna în care beneficiarul va depune cererea şi actele ce îi atestă identitatea, indemnizația fiind achitată retroactiv din data suspendării. Normele se conțin în proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soţi (Regulament) elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale în vederea implementării prevederilor Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soţi și urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Proiectul Regulamentului stabilește că indemnizația se va acordă indiferent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, însă va fi necesară întrunirea următoarelor condiții: a) la data decesului, soțul decedat să fi beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de 5 ani după stabilirea prestației; b) soțul supraviețuitor, indiferent de vârstă, a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată; c) indemnizația a fost solicitată de soțul supraviețuitor în termen de 3 ani de la data decesului celuilalt soț. Conform proiectului Regulamentului, cuantumul indemnizației se va stabili în mărimea pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată până la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu va putea depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie (aprobat anual de Guvern) pentru anul în care a avut loc decesul. Mărimea pensiei beneficiarului decedat se va confirma în baza informației din Sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Totodată, soțului supraviețuitor care se află la întreținerea deplină a statului în cadrul unor servicii sociale indemnizația i se va achita în mărime deplină. În cazul în care soțul supraviețuitor a fost condamnat şi este deținut în instituțiile penitenciare, se propune ca indemnizația să se transfere pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituției penitenciare, iar la eliberarea beneficiarului administrația instituției va achita acestuia suma integrală acumulată în cont. În condițiile decesului condamnatului beneficiar de indemnizație, penitenciarul va restitui CNAS sumele neîncasate. Documentul stabilește și reținerile ce pot fi efectuate din indemnizația stabilită. Acestea se vor permite în baza documentelor executorii; deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de indemnizație plătită necuvenit beneficiarului. Se propune ca sumele cu titlu de indemnizație plătite necuvenit să se rețină lunar în mărime ce nu depășește 20% din cuantumul indemnizației, iar în cazul decesului beneficiarului, sumele plătite necuvenit nu vor fi urmărite.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1176 vizualizări

Data publicării:

19 Decembrie /2019 08:03

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon