22
09 2022
164

Condițiile de compensare a cheltuielilor suportate pentru învățământul dual

Unitățile pentru participarea la procesul de formare profesională prin învățământ dual (în continuare – unități) vor putea pretinde la compensarea din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, numai a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Volumul cheltuielilor se va determina și aproba în conformitate cu un Regulament special, proiectul căruia a fost elaborat de către Ministerul Învățământului și Cercetării în scopul implementării prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual și înaintat pentru consultări publice.
 

Conform proiectului, mijloacele financiare alocate unității vor putea fi utilizate doar pentru compensarea cheltuielilor suportate de către unitate, care, la data depunerii cererii de compensare, nu va avea restanțe la bugetul public national și nu se va află în procedura de insolvabilitate sau de lichidare.

 

Unităților li se vor compensa cel mult 50% din valoarea remunerației de formare profesională (fără adaosuri şi sporuri), dar nu mai mult de 30% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; salariul de bază lunar al maistrului-instructor, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real; taxa de studii achitată de unitate instituției de învățământ profesional tehnic unde se instruiește elevul, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real; cheltuielile pentru instruirea psihopedagogică a maistrului-instructor; cheltuielile pentru organizarea învățământului dual.

 

Autorii propun compensarea numai a cheltuielilor suportate pentru instruirea elevului la programe de formare profesională tehnică prin învățământ dual autorizate provizoriu sau acreditate. Prioritate vor avea profesiile/ specialitățile din domeniile care înregistrează cel mai mare deficit de personal/locuri vacante pe piața forței de muncă a RM, care se va stabili în baza statisticilor privind locurile vacante publicate pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă, se vor compensa cheltuielile pentru fiecare elev instruit care a absolvit și s-a angajat în baza unui contract de muncă pe o durată de cel puțin 2 ani la unitatea care solicită compensarea.

 

Cererile unității pentru compensare se vor depune în scris la secretarul Consiliului de administrare a mijloacelor financiare alocate pentru susținerea unităților și la Camera de Comerț și Industrie a RM, nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului în curs. Compensarea se va efectua în limita alocațiilor aprobate anual în legea bugetului de stat.

 

Conform Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, pentru compensarea din bugetul de stat a cheltuielilor date pentru perioada 2023-2025 sunt prevăzute mijloace financiare în mărime de 10 mil. lei anual.

 

Odată cu publicarea și intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern prin care urmează a fi aprobat regulamentul, vor fi abrogate HG nr. 1002/2014 și HG nr. 70/2018.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului sunt acceptate până la 30 septembrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.