Știri

Construcția conductei de gaze Ungheni – Chișinău se va desfășura concomitent cu exproprierea terenurilor

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău. Prin acest document ministerul propune ca lucrările de construcție a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău să se desfășoare concomitent cu exproprierea terenurilor, fără a afecta desfășurarea lucrărilor. De asemenea, prin derogare de la prevederile Legii, autorizația de construire va fi emisă de către organul național de dirijare în construcții fără acordul autentificat notarial al proprietarilor de teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării conductei. În nota proiectului se menționează că elaborarea actului este determinată atât de nesiguranța continuării aprovizionării cu gaze naturale prin intermediul ”Moldovagaz” S.A. după anul 2019, fapt care stabilește necesitatea finalizării lucrărilor de construcție și operaționalizarea transportului de gaze naturale prin noua conductă pe direcția Ungheni-Chișinău până la finele anului respectiv, cât și de expunerea la privatizare a Î.S.”Vestmoldtransgaz” ca complex patrimonial unic. Legea va mai fi completată cu o anexă în care este detaliată procedura de plată a despăgubirilor către proprietarii bunurilor imobile și după caz, către titularii de drepturi asupra bunurilor imobile. În anexa dată se menționează că despăgubirile datorate proprietarilor bunurilor imobile vor fi stabilite în baza rapoartelor de evaluare întocmite de specialişti licențiați în domeniu, desemnați de expropriator, care vor analiza: 1. Suprafaţa bunurilor imobile expropriate 2. Suprafața bunurilor imobile în privința cărora a fost expropriat dreptul de folosință 3. Valorile rezultatelor existente, respectiv estimate, pe bunurile imobile expropriate sau pe bunurile imobile în privința cărora a fost expropriat dreptul de folosință, comunicate de entitățile competente, precum şi valorile estimate ale amenajărilor sau facilităţilor afectate de expropriere 4. Activităţile restrânse datorate exproprierii. Plata despăgubirilor pentru bunurile imobile expropriate se va face în baza cererilor adresate de către expropriați. Decizia de stabilire a sumei va fi aprobată de o Comisie instituită de către expropriator și va fi comunică expropriatului, prin afișare în extras la sediul autorităților publice locale în raza căruia este situat bunul imobil şi, după caz, pe pagina oficială a expropriatorului. Proiectul este elaborat în contextul acțiunilor întreprinse de minister în scopul facilitării construcției conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, pentru consolidarea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale, obiectiv de importanță deosebită, stabilit în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. Reamintim că Guvernul a decis să declare cea de-a doua fază a implementării proiectului Conductul de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport de gaze naturale din Republica Moldova utilitate publică de interes national.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

878 vizualizări

Data publicării:

23 Ianuarie /2018 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon