Știri

Consultarea Registrului electronic al angajaților

În anul 2020 va fi implementat Sistemul Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”. Acesta va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, a salariaților, inclusiv a zilierilor și va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA). Conceptul este elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul muncii și abrogării Hotărârii nr. 1449 din 24 decembrie 2017, conform cărora, din 1 ianuarie 2019, mecanismul privind carnetele de muncă nu mai este aplicabil, precum și în contextul lipsei, la momentul actual, a unui sistem electronic de evidență integrată și sistematizată a informației aferente persoanelor angajate și a raporturilor de muncă ale acestora. Serviciul electronic SIA REA va fi accesibil atât pentru angajatori, cât și pentru angajați prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”, accesibil de pe portalul www.sfs.md. Autentificarea în cadrul sistemului se va efectua prin intermediul serviciului guvernamental MPass. În același timp, angajatorii și angajații care nu au acces la serviciile fiscale electronice vor putea să-l obțină în două etape ce constau în autentificarea și semnarea electronică a Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice din SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”. Funcțiile de bază ale SIA REA se referă la: formarea și actualizarea bazei de date a salariaților, organizarea asigurării informaționale prin oferirea accesului la datele din SIA REA autorităților administrației publice, angajatorilor și angajaților, asigurarea protecției datelor și securității acestora la toate etapele de înregistrare, păstrare și utilizare, asigurarea generării rapoartelor în SIA „Rapoarte fiscale”, în baza datelor înregistrate în SIA REA, arhivarea datelor și documentelor din cadrul SIA. Totodată, se prevede auditarea informației și utilizatorilor SIA REA, care constă în existența unui mecanism propriu de monitorizare a tuturor evenimentelor aferente utilizării sistemului documentate în registre electronice speciale, arătând momentul de timp și utilizatorul care a efectuat și/sau modificat acțiunea. Potrivit conceptului, SIA REA va oferi beneficii atât angajatului și angajatorului, cât și statului. Astfel, angajatului îi vor fi asigurate: • evidența și calculul automatizat al vechimii în muncă; • posibilitatea de monitorizare a acțiunilor sau inacțiunilor angajatorilor aferent respectării cadrului legal din domeniul muncii; • un instrument de vizualizare și extragere a informației aferente rapoartelor sale de muncă, atât istorice, cât și cele înregistrate la zi; • verificarea statutului de persoană asigurată în RM; • excluderea necesității de adresare către angajator pentru a obține certificatul de muncă. La rândul său, angajatorul va beneficia de: • procedură simplificată de înregistrare la nivel central a angajaților săi, excluzând alte forme de raportare sau prezentare a informațiilor către diverse autorități publice • accesul, cu acceptul angajatului, la informația veridică privind biografia de muncă a acestuia; • monitorizarea statutului de asigurat a angajaților săi; • un instrument de generare a rapoartelor și monitorizare a informației la zi aferente rapoartelor de muncă a angajaților săi; • optimizarea eliberării unor tipuri de informații aferent raporturilor de muncă. Beneficiile statului sunt: • accesul autorităților publice la informația din SIA REA; • reducerea cheltuielilor administrative aferente proceselor raporturilor de muncă; • gestionarea unui volum mare de date și informații aferente raporturilor de muncă pe o perioadă lungă de timp, • obținerea de rapoarte și date statistice de către mai multe autorități publice dintr-o singură sursă; • surse informaționale necesare pentru prevenirea fenomenelor salariului „în plic” și combaterea muncii nedeclarate. Interfețele sistemului vor fi disponibile contribuabililor în trei limbi: română, rusă și engleză. Asigurarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării SIA REA se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace. Conceptul SIA REA poate fi consultat până la 17 ianuarie 2020. Reamintim că, pe parcursul anului 2019, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat acest concept în cadrul ședințelor organizate cu reprezentanți ai diferitor sectoare, cum ar fi: HoReCa, construcții, contribuabili mari, asociațiilor de business etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

3630 vizualizări

Data publicării:

09 Ianuarie /2020 11:22

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon