01
07 2015
1108

Consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a organizat pe data de 30 iunie 2015 o masă rotundă privind consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD). Consultarea societății civile este una dintre etapele de realizare a Raportului la Comitetul ONU pentru persoanele cu dizabilități din partea societății civile privind implementarea CDPD. Participanții, reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități și persoane cu dizabilități active în societate, au fost informați despre rolul Raportului, metodologia de elaborare și etapele ulterioare consultării societății civile. Evenimentul a fost unul de lucru practic, în cadrul unor ateliere pentru formularea problemelor și a recomandărilor pe diferite domenii ce țin de dizabilitate: educație, sănătate, infrastructură, accesibilitate la informație și altele. Anterior, CAJPD a organizat încă două ședințe de lucru pentru consultarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă. Urmează definitivarea Raportului, actualizarea și completarea datelor, după care va fi expediat către Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Audierea Moldovei privind stadiul implementării Convenției este preconizată pentru anul 2016. Amintim că prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, Republica Moldova a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi care a fost semnată la New-York, la 30 martie 2007. În consecinţă, Statul şi-a asumat obligaţia de a ajusta legislația Naţională și practicile existente la momentul ratificării în domeniul dizabilităţii la prevederile Convenției. Republica Moldova a transmis deja primul Raport Inițial de Stat privind implementarea Convenției. Rolul esențial al Raportului alternativ din partea societății civile privind implementarea CDPD este de a pune la dispoziția Comitetului un set de întrebări care vor fi adresate statului. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului “Creșterea nivelului de participare în viața societății a persoanelor cu dizabilitati și ONG-urilor care le reprezintă", cu suportul financiar al SMC/Sida și SOIR Moldova. Persoană de contact: Tatiana Nemerenco, coordonator de proiect- tel. 068046320, email: tatiana.nemerenco@gmail.com.

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.