11
08 2022
3241

Consultări publice. Proiectul modificărilor la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Ministerul Finanțelor a elaborat și înaintat pentru consultări publice proiectul modificărilor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018) care propune majorarea claselor de salarizare a mai multor categorii de angajați în sectorul bugetar.

 
Conform autorilor proiectului, în ultima perioadă de timp mai multe autorități publice au semnalat unele carențe cu privire la noul sistem de salarizare din sectorul bugetar ce țin de salarii mici a unor categorii de angajați, poziționarea necorespunzătoare în ierarhia posturilor, nivel diferențiat de salarizare a unor titluri de funcții care îndeplinesc același tip de sarcini, neregăsirea unor titluri de funcții în anexele corespunzătoare grupului ocupațional din care fac parte ș.a.
 
Astfel, proiectul înaintat pentru consultări publice, propune majorarea claselor de salarizare ale asistentului social (cu studii profesional tehnice), asistentului parental profesionist (cu studii profesional tehnice), cadrului didactic de sprijin, logopedului, pedagogului, psihologului, psihopedagogului, psihopedagogului special, expertului judiciar și șefului de laborator din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare, a consilierului pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (pentru a asigura un nivel salarial corespunzător responsabilității decizionale atribuite) ș.a., în scopul înlăturării deficiențelor identificate.
 
Totodată se prevede completarea Legii nr. 270/2018 cu un articol nou care va stabili sporul pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană. În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, pentru implicare nemijlocită în realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la UE, personalul din autoritățile publice va putea beneficia de un spor în mărime de până la 75% din salariul de bază, stabilit de către conducătorul autorității publice. Modul de stabilire a sporului va fi aprobat de către Guvern.
 
Modificările, după cum prevede inițiativa care poate fi consultată până la 15.08.2022, urmează să intre în vigoare din 1 septembrie anul 2022.
 
Conform estimărilor preliminare, proiectul înaintat implică costuri financiare în mărime de circa 34,3 mil. lei în calcul pe an și 8,6 mil. lei pentru 3 luni ale anului 2022. Cheltuielile respective urmează a fi alocate la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2022 și, respectiv, prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.