04
08 2022
282

Contabilizarea subvențiilor primite sub orice formă, în noua ediție a P.P. „monitorul fiscal FISC.md”

 Reglementarea activității de subvenționare în agricultură se realizează potrivit Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural nr. 276/2016, legii bugetului de stat pe anul respectiv, hotărârilor de Guvern, precum şi prin actele normative ale autorităților administrației publice centrale.

În ediția nr. 5(75) ce va ieși în curând de sub tipar, este publicat un articol despre modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă, elaborat de Lidia Foalea, în care sunt descrise aspecte importante ale activității de subvenționare: actele normative ce reglementează modul de acordare și contabilizare a subvențiilor, recunoașterea subvențiilor, contabilizarea subvențiilor aferente activelor și aferente veniturilor și restituirea subvențiilor acordate. Articolul este disponibil în rubrica Contabilitate practică, în care mai sunt publicate următoarele materiale:

 • Полностью амортизированные объекты основных средств: варианты использования и учет, autor Natalia Zlatina;
 • Preluarea creanței prin cesiune și convertirea acesteia ca aport la capitalul social, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova;
 • Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi, autor Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi;
 • Contabilitatea leasingului financiar în conformitate cu SNC și IFRS 16 și impactul acesteia asupra analizei situațiilor financiare, elaborate de Valentina Paladi Valentina Panuș:
 • Provizion – necesitate sau obligație?, scris de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc.

 

În rubrica Practica fiscală, în ediția din august, vă oferim posibilitatea să consultați articolul intitulat „Порядок установления местных налогов и сборов органами местного публичного управления”, elaborat de Ludmila Mițova.

 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 77 din 29.06.2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare a fost publicat în „Monitorul Oficial” la 15 iulie curent și se aplică în scopuri de evidență contabilă și raportare financiară doar pentru autoritățile/instituțiile bugetare. Mai multe detalii despre aplicarea prevederilor Catalogului puteți citi în articolulNoul catalog al mijloacelor fixe pentru autorități/ instituții bugetare: comentarii și recomandări”, elaborat de Elena Taban și publicat în rubrica Sectorul bugetar. Tot în acest compartiment mai este disponibil și un articol despre remunerarea angajaților din sectorul bugetar în condiții speciale, care a fost pregătit de Lidia Tonu.

În această ediție în rubrica Asociațiile de economie și împrumut este publicat un articol despre particularitățile întocmirii notei explicative la situațiile financiare și rapoartelor speciale în AEÎ, elaborat de Vasile Bucur și Valeriu Iașan.

În rubrica Sectorul agrar veți putea consulta, în ediția actuală a revistei, un articol amplu despre modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol – proprietate a fondatorului gospodăriei țărănești, elaborat de Galina Șpac.

Despre calculația costului efectiv al mineralelor utile veți putea citi într-un articol elaborat de autorii noștri Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc, disponibil în rubrica Sectorul extractiv.

După cum v-am obișnuit, în rubrica Legislația muncii, autorul nostru Olga Donciu vine cu trei articole importante din domeniul aplicării legislației muncii. De data aceasta veți avea posibilitatea să consultați următoarele materiale:
 • Правовые гарантии при направлении работников в служебные командировки
 • Garanții de muncă pentru persoanele cu dizabilități
 • Увольнение работника за неудовлетворительный результат испытательного срока.

Deoarece suntem în perioada vacanțelor și a concediilor, vă propune un articol actual întitulat Revenirea angajaților din concedii. Reflectarea în IPC21, elaborat de Clara Sorocean și publicat în rubrica Expert.

Tot în această rubrică, autorul nou al Publicației noastre – Maria Rusu, șefă Secție originea mărfurilor, Direcția valoarea în vamă, clasificarea și originea mărfurilor, din cadrul Serviciului vamal, vine cu un articol despre noile reguli de origine a mărfurilor pentru țările din zona pan-euro-mediteraneeană.

În rubrica Consultații juridice sunt publicate două articole elaborate de Valeria Nedelea, despre evitarea de către agentul economic a sancționării pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti şi materiale și, respective despre repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanțelor judecătoreşti.

În Mircofon, rubrică în care prezintăm opiniile specialiștilor din diverse domenii, este publicat articolul intitulat Natura contravențiilor care pot fi săvârșite de societățile comerciale de tip offshore, autori Nicolae Platon și Igor Țurcanu.

Încheiem ediția din iunie cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care sunt publicate o serie de articole elaborate de şefa Direcției impozite locale și alte venituri, SFS, Steluța Guțu:
 • Asociația de coproprietari în condominiu și taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • Plata taxei pentru folosirea drumurilor în cazul locațiunii de către asociația obștească a mijloacelor de transport;
 • Garaj, proprietate a agentului economic. Regimul fiscal;
 • OCN și impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru bunurile imobile preluate în baza datoriei debitoare la creditele expirate;
 • Restituirea taxei pentru folosirea drumurilor în cazul autovehiculului radiat din Registrul transporturilor: posibilă sau nu?;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul GȚ.

 

De asemenea, în această rubrică sunt plasate și următoarele articole elaborate de Daniela Gulea:
 • Acordarea facilităților angajaților sub formă de asigurare facultativă de accidente de muncă;
 • Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților;
 • Referitor la aspectele fiscale ce țin de unele plăți neimpozabile;
 • Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților;
 • Cu privire la sursele de venit impozabile obținute peste hotarele Moldovei.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne motivați să devenim mai buni, mai operativi și mai utili în activitatea noastră de promovare a implementării corecte a practicii fiscale.

Vă recomandăm să ne urmăriți zilnic pe https://monitorul.fisc.md/, pentru a fi la curent cu toate noutățile din domeniul fiscal, contabil și nu numai.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.