29
01 2016
898

Contribuabilii sunt invitați să-și expună opinia pe marginea documentului de politică fiscală pe 2016

Ministerul Finanțelor afișează pentru consultări publice pe site-ul particip.gov.md proiectul modificărilor și completărilor la unele acte legislative în vigoare, care rezultă din obiectivele politicii fiscale, bugetare și vamale pe anul 2016. Precum menționează MF, scopurile pe care le urmărește documentul sunt consolidarea veniturilor bugetare, simplificarea procedurilor de administrare fiscală și vamală, reducerea poverii acestora asupra agenților economici, aplicarea unui tratament egal pentru toți antreprenorii. Măsurile de politică fiscală prevăzute pe 2016 fac dovada unei stabilități și continuități în acest domeniu.Totuși, sunt mai multe noutăți, care pe de o parte, ar putea să îmbunătățească condițiile de activitate pentru agenții economici. Pe de altă parte, sunt concretizate un șir de prevederi de politică fiscală și vamală, pentru a exclude interpretările duble și a simplifica administrarea fiscală și vamală. Printre noutățile bune se înscrie cea de majorare a termenului de raportarea pierderilor de către agenții economici de la 3 la 7 ani. Astfel, agenții economici vor fi susținuți sub aspectul recuperării investiţiilor, ceea ce se va reflecta pozitiv asupra rezultatelor activităţii financiar-economice a întreprinderilor, inclusiv a producătorilor agricoli. Mai multe concretizări se referă la aplicarea T.V.A., înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. și, desigur, restituirea T.V.A. Totodată, posibilitatea restituirii T.V.A., taxei vamale şi accizelor se prevede să fie admisă doar în contul stingerii datoriilor subiectului impunerii, nu și creditorilor acestuia, inclusiv persoanelor juridice şi fizice, cesionari ai subiectului impunerii. Faptul că accizele se vor majora este cunoscut. Astfel, vor spori cotele accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, cu excepția berii, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme; tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru 2016 (10,5%). Ceea ce va permite neadmiterea afectării veniturilor fiscale prin deprecierea mijloacelor băneşti în timp, urmare a fenomenului inflaţionist. SE preconizează majorarea accizelor și la produsele petroliere importate și/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina, motorina şi derivaţii acestora, gazele lichefiate şi naturale). Acestea urmează a fi ajustate la mărimea creşterii anuale a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul 2016 faţă de anul 2015 (11,4%). În paralel vor crește și cotele accizului pentru ţigaretele cu filtru şi fără filtru, în vederea ajustării graduale a acestora la nivelul ţărilor din regiune, inclusiv la standardele europene. Un set de măsuri au menirea de a contribui la sporirea veniturilor autorităților publice locale , autonomia lor financiară. Totodată, se prevede introducerea unui titlu nou în Codul Fiscal privind impozitarea autovehiculelor. Nu sunt de neglijat nici concretizările ce se referă la calcularea și plata impozitelor și taxelor, inclusiv impozitul pe locuință, precum și unele măsuri ce se referă la administrarea fiscală si vamală, care ar trebui să fie cunoscute și de contribuabili. Sugestiile și opiniile pe marginea proiectului de politică fiscală, bugetară și vamală sunt așteptate pe adresa MF pînă la 8 februarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.