Știri

Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. Prevederea se conține în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2015. Amintim că, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 89 din 24 ianuarie 2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 şi 15 decembrie 2018 sunt zile lucrătoare. Astfel, în anul curent ultima zi operaţională pentru încasări şi alte plăţi bugetare este ziua de 27 decembrie – data limită de achitare a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2018. CNAS atenționează plătitorii de contribuții asupra necesității conformării benevole prevederilor legislației și achitării contribuțiilor la BASS în termenii stabiliți, în scopul evitării formării restanțelor și penalizării ulterioare. Totodată, amintim că, după adoptarea Legii nr.180, în prezent sunt puse în aplicare măsurile de stimulare fiscală aferentă plăţilor administrate de CNAS. Acestea prevăd anularea sumelor amenzilor și penalităților calculate la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neplata în termen a contribuţiilor în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv a datoriilor la penalităţile eşalonate conform prevederilor art. 10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi luate în evidenţă specială în baza deciziilor Serviciului Fiscal de Stat. Condiţia obligatorie de aplicare faţă de plătitori a stimulării fiscale este ca aceştia să asigure achitarea integrală a plăţilor de bază, inclusiv pentru fiecare clasificaţie economică, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a căror termen de achitare este de până la data de 20 decembrie 2018, inclusiv. Menționăm că, pentru perioadele începând cu data de 18 august 2018, penalităţile pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări continuă să se calculeze. Amenzile şi majorările de întârziere înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS, începând cu data de 18 august 2018, nu fac obiectul stimulării fiscale.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1612 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2018 11:00

Domeniu:

Administrare fiscală | Asigurare socială de stat | Noutăți | Persoană juridică

Etichete:

cnas | contributii | bass | stimulare fiscala | termen de achitare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon