20
07 2022
429

Controalele efectuate de ISM în semestrul I: 12165 încălcări şi abateri

În semestrul I al anului curent 201 angajatori au admis restanțe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de peste 73 mil. lei față de 9596 angajați. Conform datelor Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), în ianuarie-iunie 2022 inspectorii de muncă au efectuat 205 controale – 96 planificate și 109 inopinate – sub aspectul respectării reglementărilor cu privire la modul şi termenul de achitare a salariilor.
 
În perioada de raportare din partea angajatorilor au parvenit informații privind achitarea lucrătorilor a plaților restante în sumă de peste 1,83 mil. lei. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale au fost încheiate 10 procese-verbale cu privire la contravenție1 în temeiul art.57 alin.1 din Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

În prima jumătate a anului curent sub aspectul respectării reglementărilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, de către inspectorii ISM au fost supuse controlului 1090 unități cu un număr de 82,7 mii salariaţi: 637 agenți economici din sectorul real, 445 autorități din sectorul public și 8 angajatori persoane fizice. Astfel, în domeniul raporturilor de muncă au fost verificate 396 unități, în domeniul securității și sănătății în muncă – 67, controlul complex a fost desfășurat la 617 întreprinderi și 10 verificări – în domeniul migrației de muncă. Din numărul total de controale 754 au fost planificate (358 – în sectorul public și 396 – în sectorul real) şi 336 – inopinate (87 – în sectorul public, 241 – în sectorul real și 8 – la angajatori persoane fizice).

 

Repartizarea unităților supuse verificărilor după genul de activitate este reprezentată astfel: 21% – din domeniul învățământului, 16% – din ramura comerțului, 11% – din  domeniul administrației publice, 10% – alte activități de servicii, 9% – agricultură și silvicultură, 7% – industria prelucrătoare, câte 6% – în construcții și domeniul sănătății, 5% – ramura de transport, câte 2% – distribuția apei și salubritate, hoteluri și restaurante, activități culturale și recreative, 3% – constituie controale cumulative din industria extractivă, producția și furnizarea de energie electrică, informații și telecomunicații, activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative.

 

În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 12165 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre  care 6355–  în domeniul raporturilor de muncă și 5810 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

Pentru asigurarea corespunderii activității întreprinderii în domeniile respective cu legislația în vigoare, recomandăm să examinați rubrica noastră permanentă Legislația muncii.

­________________________________

1Codul contravențional

Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie

 

(1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.