30
06 2022
177

Controlul financiar public intern: provocări și perspective

În pofida aprobării unui cadru normativ solid în domeniul controlului financiar public intern (CFPI), sistemele controlului intern managerial și funcția de audit intern din sectorul public nu își dovedesc pe deplin eficacitatea scontată. Rezultatele monitorizării sistematice și analizei în dinamică a situației în domeniul CFPI, realizate de Ministerul Finanțelor, a evaluării ex-post a Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020, dar și concluziile auditului extern prezentate în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, constată faptul că autoritățile și instituțiile publice înregistrează o evoluție lentă în dezvoltarea sistemelor de controlului intern managerial (CIM), iar auditul intern nu este pe deplin funcțional în sectorul public. Aceasta este concluzia Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2021, aprobat ieri, 29 iunie, în cadrul ședinței Executivului.
 
Factorii ce au determinat această situație, provocările, realizările și măsurile ce urmează a fi implementate pentru dezvoltarea auditului intern și sporirea rolului acestuia în CFPI pot fi consultate aici.
 
Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, prezintă rezultatele monitorizării și analizei în dinamică a situației actuale a sistemelor CIM și a activității de audit intern în sectorul public și are ca scop identificarea deficiențelor de sistem și bunelor practici din întregul sector public, după caz, cu înaintarea recomandărilor de remediere și dezvoltare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.