21
06 2022
434

Cotele-valorice abandonate vor deveni proprietatea APL

În urma efectuării de către autoritatea publică locală a unei inventarieri a bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, cele neînregistrate în registrele de publicitate corespunzătoare pot devin proprietatea unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu se află, stabilește proiectul de lege elaborate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în comun cu Ministerul Justiției. Documentul a obținut avizul Guvernului și urmează a fi examinat și aprobat de Parlament.
 
Necesitatea elaborării proiectului este justificată de faptul că deseori bunurile din patrimoniul fostelor gospodării agricole, fiind repartizat pe cote-părţi valorice, nu se află la evidenţa proprietarilor, nefiind determinate drepturile și obligațiile între părți, ceea ce a determinat degradarea sau chiar distrugerea imobilelor în lipsa proprietarului determinat.
 
Totodată, există situații în care imobilele de menire social-culturală, care se aflau la bilanțul gospodăriilor agricole, de asemenea au fost transmise în contul cotelor-părți valorice, generând  APL dificultăți în administrarea respectivelor imobile (case de cultură, grădinițe, biblioteci, puncta medicale etc.).
 
Respectiv, pentru soluționarea acestor probleme și impulsionarea înregistrării dreptului de proprietate de către deținătorii acestor cote-valorice, iar ulterior, pentru păstrarea acestor edificii, se propune trecerea în proprietatea publică a autorităților publice locale a bunurilor transmise în contul cotelor-părţi valorice abandonate.
 
Mecanismul prevede înregistrarea provizorie a patrimoniului după APL, cu afișarea listei bunurilor în incinta acestora și alte locuri publice pentru consultare, pe o perioadă de 12 luni. În cazul în care deținătorii cotelor-părți vor prezenta actele ce confirm dreptul de proprietate asupra cotei-valorice, acestea vor fi înregistrare după proprietari, iar la expirarea unui an de la data afișării listei, bunurile vor fi transmise în proprietatea APL.
 
Totodată, proiectul prevede că, pentru a facilita procesul de autentificare a contractelor de vânzare-cumpărare la înstrăinarea primară a cotelor-părţi din bunurile imobile obținute în contul cotelor valorice din patrimoniul fostelor gospodării agricole, secretarului consiliului local i se va atribui competenţa de autentificare a actelor necesare.
 
Hotărârea Guvernului nr.394 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale a fost publicată în MO din 17 iunie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.