Știri

Crearea unui operator regional puternic, esențială pentru avansarea proiectului ”Apă Nord Moldova”

În plină desfășurare sunt consultările publice asupra proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea participării Agenției „Apele Moldovei” la fondarea societății comerciale cu capital parțial de stat S.A. „Aqua Nord”, propus de Ministerul Mediului. ”Aqua Nord” va fi acel operator regional viabil, care va presta servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în 6 raioane din regiunea de Nord a Republicii Moldova și municipiul Bălți. În anul 2011 a fost iniţiat un proiect în scopul alimentării cu apă a unor localităţi din regiunile de dezvoltare Nord şi Centru ale Republicii Moldova (raioanele Soroca, Drochia, Floreşti, Râşcani, Sângerei, Teleneşti şi municipiul Bălţi). Pentru realizarea proiectului Apă Nord Moldova,la 30 iulie 2014 Guvernul semnează un acord de împrumut cu BERD în valoare de 10 mil. euro. Tot în acest context este semnat, în 2015, contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), de asemenea, în sumă de10 mil. euro. Ambele împrumuturi au fost ratificate. În decembrie 2016 a fost ratificat și acordul de grant dintre Republica Moldova și BERD pentru implementarea proiectului „Apă Nord Moldova”, semnat la 1 august 2016. Valoarea grantului este 10 mil. euro. Nucleul proiectului îl va constitui conducta de alimentare cu apă Soroca – Bălți , construită în 1980 și gestionată de ”Apele Moldovei”. Tarifele mici la apă, aplicate consumatorilor finali, precum și alți factori, nu au permis menținerea adecvată a conductei. Astfel, o bună parte din cele 30 mil. euro (împrumuturile de la BERD, BEI și grantul de la BERD) vor fi investite pentru a restabili funcționarea normală a conductei și sporirea randamentului acesteia. Totodată, urmează să fie dezvoltate aducțiunile de la conducta Soroca - Bălți către raioanele învecinate, împreună cu rețelele de distribuție. Una dintre condițiile acordării mijloacelor financiare de către BERD și BEI a fost crearea operatorului regional, care să asigure gestionarea a tuturor proceselor în cadrul proiectului nominalizat. ”Aqua Nord” va fi o societate pe acțiuni, în care statul, prin intermediul Agenției ”Apele Moldovei”, va deține 30% din acțiuni, municipiul Bălți - 40 la sută, Soroca – 10 la sută. De asemenea, în scopul sporirii responsabilității pentru implementarea și funcționarea ulterioară a proiectului, vor deține pachete de acțiuni mici în SA „Aqua Nord” toate centrele raionale și localitățile rurale beneficiare și vor avea fiecare contribuție în capitalul social al SA „ Aqua Nord”. Capitalul social al acesteia se prevede să fie în sumă de 20mii lei. Ministerul Finanțelor va aloca din buget 6000 lei, cota de participare a guvernului în SA ”Aqua Nord”. Se estimează, că beneficiari ai proiectului, adică la sisteme centralizate de apă, vor fi 350 - 400 mii cetăţeni din cele 6 raioane şi din municipiul Bălţi. În prezent o bună parte din ei extrag ape subterane pentru consum și necesitățile casnice, care, precum precizează Ministerul Mediului, nu corespund normelor sanitare.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1210 vizualizări

Data publicării:

08 Februarie /2017 12:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon