18
08 2022
141

Creșterea competivității și internaționalizarea IMM-urilor: un nou apel de granturi

Astăzi, 18 august, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  (ODA) a lansat un nou Apel de granturi în cadrul Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și internaționalizarea acestora.

Programul este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova. Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

În cadrul Programui pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

Reamintim că acest Program se bazează pe următorii doi piloni:

  • Pilonul I- Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de Business Voucher, pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii;
  • Pilonul II- Suport financiar prin schema de Grant, pentru achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale în vederea sporirii competitivității, productivității și internaționalizării afacerii (până la 2 mil.lei).

Directorul interimar ODA, Dumitru Pîntea, a reamintit că începând cu 15 august  2022, procedura de aplicare în cadrul programelor ODA a devenit mai simplă, antreprenorii având posibilitatea de a depune online formularele de aplicare, fără a fi necesar de a  prezenta o serie de acte, cum ar fi: Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar; Declarația cu privire la lipsa restanțelor față de Bugetul Public Național; Copia Situațiilor financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală prezentate la Biroul Național de Statistică etc.

De asemenea, directorul interimar ODA a precizat că dosarele pentru noul apel din cadrul proiectului urmează a fi depuse începând cu săptămâna viitoare, până la epuizarea resurselor disponibile, care până la finele anului curent sunt în sumă de circa 40 mil.lei.

Tot astăzi au fost semnate contractele cu cei 20 de antreprenori afacerile cărora au fost selectate spre finanțare în cadrul apelului anterior al Programului.

 

Reamintim că recent ODA a lansat Programul de retehnologizare și eficiență energetică, în cadrul căruia IMM-urile vor putea beneficia de finanțare nerambursabilă de 50% din investiția pentru tehnologizarea și retehnologizarea afacerilor, dar nu mai mult de 2 mil. lei pentru: automatizarea procesului de producție; robotizarea producției; modernizarea liniilor tehnologice existente; soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție; reutilarea cu echipamente performante. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.