Știri

Curs practic online: școala contabilului profesionist

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C contabilitate”. PROGRAM (80% practică și numai 20% teorie) Modulul I- Bazele contabilității (24) • Obligațiile și drepturile entității privind ținerea contabilității și raportarea financiară • Caracteristica și clasificarea elementelor contabile • Contul contabil și dubla înregistrare • Organizarea contabilității în cadrul entității • Raportarea financiară a entității – situațiile financiare individuale • Noțiuni generale privind sistemul fiscal din R.Moldova Modulul II - Contabilitatea entității+1C v. 8.3. (106) Contabilitatea și raportarea financiară a imobilizărilor • Contabilitatea imobilizărilor necorporale • Contabilitatea mijloacelor fixe: intrarea, amortizarea, deservirea și reparația, ieșirea, inclusiv transmiterea în locațiune operațională. Contabilitatea și raportarea financiară a stocurilor • Contabilitatea materii prime și materiale de bază • Contabilitatea combustibilului • Contabilitatea anvelopelor și acumulatoarelor • Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată - Contabilitatea producției în curs de execuție și produselor • Contabilitatea mărfurilor • Legătura între facturile fiscale de intrare și Registrul de procurări Contabilitatea și raportarea financiară a numerarului • Contabilitatea numerarului în casierie • Modul de întocmire a Registrului de casă - Obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și control • Contabilitatea numerarului în conturile curente în monedă națională și valută străină • Contabilitatea altor conturi bancare Contabilitatea și raportarea financiară a creanțelor • Contabilitatea creanțelor comerciale și avansurilor acordate • Contabilitatea creanțelor bugetului • Legătura între facturile fiscale de ieșire și Registrul de livrări • Contabilitatea creanțelor ale personalului • Contabilitatea altor creanțe • Semnificația creanțelor compromise Contabilitatea și raportarea financiară a datoriilor • Contabilitatea datoriilor financiare • Obligativitatea prezentării informației privind împrumuturile contractate - Contabilitatea datoriilor comerciale • Semnificația datoriilor compromise • Contabilitatea datoriilor față de personal • Contabilitatea datoriilor privind asigurările • Contabilitatea datoriilor față de buget • Obligativitatea prezentării informațiilor privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii calculate – forma IPC 18 • Semnificația Declarației privind TVA Raportarea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare • Inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor • Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor anticipate curente • Determinarea și reflectarea diferențelor de curs valutar • Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri • Completarea formularelor situațiilor financiare individuale Contabilitatea și raportarea financiară a capitalului propriu • Contabilitatea capitalului social, neînregistrat și prime de capital • Contabilitatea rezervelor • Contabilitatea utilizării profitului net • Reformarea bilanțului Format de studii: Curs integral în 1,5 luni. • Alegerea orelor de cursuri: • I – Ora 09:00- 12:00 • II– Ora 17:30- 20:30 Formator: Galina Bădicu - conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef la NANUNA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL; trainer PROACTIVE Consulting. Cursul va începe la 10 aprilie li va dura 1,5 luni în zilele de vineri (17:30-20:30) sâmbătă și duminică (09:00-15:00) Investiție: 3290 lei Detalii: Tel: 079 882 882 email: consultant@pro-active.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | PROACTIVE

611 vizualizări

Data publicării:

10 Aprilie /2020 07:50

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon