Știri

Curtea de Conturi: auditul devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM

Curtea de Conturi a identificat că prima de performanță în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se acordă în lipsa unor reglementări exhaustive privind modalitatea de determinare a cuantumului acesteia în raport cu indicatorii de evaluare a performanțelor. În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018. Curtea de Conturi a stabilit că cheltuielile administrative și alocațiile pentru investiții auditate au fost executate de BNM, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de reglementare. În același timp, auditul a identificat unele situații incerte generate atât de imperfecțiunea cadrului de reglementare, cât și de neconformarea responsabililor din cadrul entității la unele prevederi. Una din deficiențe se referă la acordarea primelor membrilor Comitetului executiv la decizia Consiliului de supraveghere, fără reglementarea condițiilor de stimulare. Totodată, în raport se menționează despre atribuirea unor bunuri la categorii de amortizare necorespunzătoare ce creează incertitudini privind calcularea amortizării pentru bunurile cu valoarea bilanțieră de 4,1 mil. lei. În același timp, lipsa unor specificări în cadrul normativ național generează incertitudini privind conformitatea cheltuielilor la procurarea biletelor de avion în cazul zborurilor cu escală. Totodată, Curtea a identificat că unele servicii de organizare a concertelor, în valoare de 0,87 mil. lei, au fost achiziționate cu deficiențe de la cadrul normativ în domeniu, cu un posibil impact asupra veniturilor publice. Raportul de audit se va remite Băncii Naționale, Ministerului Finanțelor, Guvernului și Parlamentului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

757 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2019 14:29

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon