Știri

Curtea de Conturi: auditul rapoartelor financiare ale MADRM

În cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și entităților din subordine, controlul intern managerial fie nu a fost instituit, fie se regăsește la etapa de implementare, se menționează în Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018. În Monitorul Oficial din 14 iunie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 32 din 24.04.2019 cu privire la raportul menționat. Potrivit documentului, concluzia este confirmată prin: neconstituirea grupurilor de lucru și nedesemnarea persoanelor responsabile în acest sens, neidentificarea și neinițierea descrierii proceselor operaționale, nedefinirea și nedescrierea unor proceduri, acțiuni de control, lipsa procedurilor formalizate, inclusiv a proceselor descrise ale activităților respective, nedesfășurarea activităților privind evaluarea și monitorizarea riscurilor etc. Totodată, echipa de audit a identificat neevaluarea și necontabilizarea a 166 de bunuri imobile, dintre care 20 de imobile sunt evaluate de organele cadastrale la 13,1 mil. lei, precum și neevaluarea și necontabilizarea a 456 loturi de teren cu suprafața totală de 6 765,1061 ha, ceea ce a denaturat cu 3 197,4 mil. lei valoarea terenurilor gestionate. În Raport se mai menționează și despre limitarea auditului în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru cuantificarea impactului asupra situațiilor financiare, având în vedere că mijloacele fixe uzate complet nu au fost reevaluate, pentru acestea nefiind calculată uzura regulamentară. Alte neconformități țin de necontabilizarea și neraportarea tranzacțiilor efectuate prin conturi bancare deschise neregulamentar, diminuarea valorii terenurilor contabilizate ca urmare a neajustării valorii acestora la valoarea lor cadastrală, diminuarea creanțelor cu 5,0 mil. lei, ca urmare a necontabilizării creanțelor aferente subsidiilor acordate în avans producătorilor agricoli etc. De asemenea, misiunea de audit a identificat majorarea cu 21,3 mil. lei a cheltuielilor aferente transmiterii activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar și diminuarea cu aceeași sumă a veniturilor autorităților/instituțiilor bugetare. Curtea de Conturi recomandă MADRM să identifice, în limita resurselor disponibile în bugetul de stat, mijloace financiare necesare înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile și terenurilor gestionate de entitățile subordonate. Totodată, se recomandă revizuirea modului de finanțare sau a statutului Oficiului Viei și Vinului, ținând cont că acesta este finanțat integral din bugetul de stat, având statut dublu – de instituție publică la autogestiune și de instituție bugetară.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

695 vizualizări

Data publicării:

17 Iunie /2019 11:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon