10
09 2014
856

Curtea de Conturi își propune să se racordeze la cele mai bune practici europene și internaționale de audit extern

Curtea de Conturi își va consolida capacitățile de audit public extern prin intermediul unui proiect Twinning, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul va fi implementat pe parcurs de doi ani, iar parteneri de Twinning vor fi Delegația Uniunii Europene în RM și Consorțiul format din Institutul Finlandez al Managementului Public HAUS și Tribunalului de Conturi din Spania.

Obiectivul proiectului, potrivit președintelui Curții de Conturi Serafim Urechean, este de a îmbunătăți managementul banilor publici prin sporirea calității rapoartelor de audit și a importanței opiniei, sau recomandărilor Curții de Conturi pentru instituțiile, supuse auditului în privința gestionării banilor publici, obținuți din surse interne și externe, inclusiv a fondurilor europene.

Mai înainte, prin asistența oferită de Suedia, de proiectul Băncii Mondiale, Curtea de Conturi a RM a avansat, și-a îmbunătățit performanța. Rezultatele rapoartelor de audit sunt discutate în societate, avem o colaborare bună cu organizațiile societății civile, cu presa. Prin acest proiect, sperăm să atingem un grad mai înalt de responsabilizare a conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor cu capital de stat, în ce privește gestionarea banilor publici. De asemenea, ne dorim o interacțiune cu Parlamentul, Guvernul și alte autorități, cu societatea, în general, în vederea sporirii impactului și transparenței activității Curții de Conturi — a spus Urechean.

Printre activitățile proiectului se înscrie și îmbunătățirea cadrului legislativ ce se referă la Curtea de Conturi, revizuirea și actualizarea managementului resurselor umane ale instituției, instruirea auditorilor publici. Reijo Lindh, lider de proiect din partea Institutului Finlandez pentru Managementul Public, a informat, că în cadrul proiectului vor fi organizate treninguri pentru auditorii publici cu participarea experților europeni, sunt prevăzute unele proiecte-pilot de însușire a practicilor performante de audit, vor fi organizate cinci vizite peste hotare, în țările care au o experiență bună, în special, sub aspectul interacțiunii cu instituțiile auditate și cele ierarhic superiore acestora, care sunt chemate să monitorizeze implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

În Finlanda se înregistrează un nivel de corupție redus. Acest aspect este foarte important, atunci cînd vorbim de utilizarea corectă a banilor publici. Cred că experiența finlandeză va fi utilă colegilor noștri din Moldova — a mai adăugat Reijo Lindh.

Pentru realizarea proiectului ”Consolidarea auditului public extern în RM” Uniunea Europeană prevede acordarea unui grant în valoare de 1,5 mil euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.