22
03 2016
994

Curtea de Conturi și Asociația Auditorilor Interni, acord de colaborare în procesul de consolidare a funcțiilor de audit public extern și intern

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Asociația Obștească ”Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova” (AAI) vor colabora în procesul de consolidare a funcțiilor de audit public extern și audit intern. Un acord de colaborare între cele două entități a fost semnat astăzi de către Serafim Urechean, președintele CCRM și Cristina Copăceanu, președintele AAI. Instituția supremă de audit din țară acordă o mare atenție conlucrării cu entitățile de audit intern, deoarece funcția auditului intern este o componentă fundamentală a bunei guvernări și performanței unei instituții, a menționat Serafim Urechean în cadrul ceremoniei de semnare. Cristina Copăceanu a salutat inițiativa CCRM, menționând că obiectivele ambelor entități sunt direcționate spre atingerea unor scopuri comune, AAI fiind un cadru de promovare a Standardelor Internaționale de Audit Intern și un suport profesional de specialitate pentru auditorii interni. Conform acordului, părțile semnatare vor coopera în domeniul formării și dezvoltării profesionale a specialiștilor în domeniul auditului, prin schimbul de experiență și bune practici, prin organizarea de seminare și instruiri. De asemenea, CCRM și AAI vor conlucra pentru transpunerea în practică a prevederilor cuprinse în acordurile semnate de instituțiile similare la nivel internațional și european. Acorduri similare de cooperare au fost încheiate, la nivel internațional, între Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors - IIA Global), precum și la nivel european, între Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) și Confederația Europeană a Institutelor de Audit Intern (ECIIA).

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.