01
04 2015
1052

De la 1 aprilie toate tipurile de pensii se indexează cu 7,95%

Anual, la 1 aprilie, se indexează toate tipurile de pensii care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit Legii nr.156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent.

Conform Hotărîrii de Guvern nr. 61 din 06.03.2015 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat pentru anul curent coeficientul de indexare stabilit este de 7,95%.

Astfel, de la 1 aprilie vor fi indexate următoarele tipuri de pensii: pensiile pentru limită de vîrstă; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; pensiile pentru vechime în muncă (stabilite unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii, colaboratorilor serviciului vamal).

De asemenea, vor fi indexate pensiile deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajaţi din domeniul culturii doar pentru partea de pensie care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (50% din pensia stabilită).

Acelaşi coeficient, de 7,95% este prevăzut şi pentru:

  • plăţile periodice capitalizate acordate în baza Legii nr. 123-XVI din 30.07.1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice;
  • indexarea plăţilor lunare capitalizate (din bugetul de stat) beneficiarilor care au suferit o traumă la locul de muncă în rezultatul unui accident sau au contractat o boală profesională din vina întreprinderii fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
  • indexarea plăţilor lunare capitalizate (din bugetul asigurărilor sociale de stat) beneficiarilor care au suferit o traumă în rezultatul unui accident la locul de muncă sau au contractat o boală profesională din vina întreprinderii fără succesiune de drept, lichidate ulterior;

De la 1 aprilie se indexează:

  • cu 7,95% – pensiile cetăţenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl (Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl);
  • cu 5,1% – compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice, civile sau militare (Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărîrea Guvernului nr. 1189 din 22.10.2008;

După indexare s-au majorat cu 5,1% pensiile militarilor în termen şi familiilor lor stabilite în sistemul public de asigurări sociale, reieşind din creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, normă prevăzută în Legea nr.1544-XII din 23.06.1993 privind asigurarea cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne. Cheltuielile pentru plata acestor pensii sînt suportate de la bugetul de stat.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă de la 1 aprilie 2015 constituie 1202,86 lei. Mărimea minimă a pensiei pentru limită de vîrstă constituie de la 1 aprilie 2015:

  • pensia pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură – 767,22 lei;
  • pensia pentru limită de vîrstă pentru alte categorii de beneficiari de pensie – 861,80 lei;
  • pensia de invaliditate de gradul I – 613,10 lei;
  • pensia de invaliditate de gradul II – 592, 04 lei;
  • pensia de invaliditate de gradul III – 416, 89 lei.

În total la 1 aprilie, curent vor fi supuse indexării mai mult de 661,0 mii pensii, dintre care 506,6 mii sînt pensii pentru limită de vîrstă.

Cheltuielile lunare pentru plata pensiilor în legătură cu indexarea lor au crescut cu 56,3 mln. lei lei şi constituie 775,7 mln.lei lunar.

Indexarea este o măsură luată în vederea actualizării cuantumului pensiei ca urmare a necesităţii de a compensa pensionarilor scăderea puterii de cumpărare a pensiilor în legătură cu procesele inflaţioniste din ţară.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.