22
09 2022
426

Declararea și achitarea conformă a CAS: clasificația economică corectă

Data de 26 septembrie 2022 este termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat, reamintește Casa Naţională de Asigurări Sociale. Având în vedere că, în procesul de verificare a corectitudinii calculării şi declarării respectivelor contribuţiilor în tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21 se constată erori (aici recomandăm să examinați CNAS: 11 erori frecvente la completarea IPC21 și CNAS: erorile depistate în dările de seamă pentru luna iulie), autoritatea precizează aspectele importante pentru prezentarea conformă a Formei IPC21.
 

Astfel, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

 
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Forma IPC21 şi să achite CAS calculate pentru luna august 2022 până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită contribuţiile la BASS la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".
 

  • Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, specificaţi la pct. 1.4 din anexa menţionată, au obligaţia să declare cu utilizarea Declaraţiei cu privire la impozitul unic (forma IU17) impozitul unic, în componenţa căruia se încadrează şi CAS, şi Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a CAS calculate (Forma IPC21), prin care se declară venitul lunar asigurat al persoanelor angajate cu contract individual de muncă, precum şi declararea pe principii generale a CAS în raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii. Declararea şi achitarea impozitului unic şi CAS calculate pentru luna august 2022 se efectuează până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită impozitul unic la clasificaţia economică „145161 - Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației" şi CAS declarate şi calculate pe principii generale la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".

 

  • Persoanele fizice, specificate la pct. 1.6 din anexa menţionată, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite CAS calculate pentru luna august  2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ce constituie suma de 1069,83 lei, până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Persoanele prenotate achită CAS la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".

 

  • Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61din anexa menţionată, au obligaţia să declare cu utilizarea Formei IPC21 şi să achite CAS calculate pentru luna august 2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ce constituie suma de 2021,25 lei, până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Liber-profesioniştii achită CAS la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu".

 

  • Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, specificaţi la pct. 1.8  din anexa menţionată, - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare cu utilizarea Formei TAXI18 şi să achite CAS calculate pentru luna octombrie 2022 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 206/2021 până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită CAS la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".

 

  • Beneficiarii - pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8, specificaţi la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999,au obligaţia să declare cu utilizarea Formei IPC21 şi să achite CAS calculate pentru luna august 2022 până la data de 26 septembrie 2022 inclusiv. Beneficiarii de lucrări achită CAS la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".

 

Potrivit art. 28 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi art. 4 din Legea nr. 206/2021, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

 

CNAS recomandă plătitorilor CAS să se conformeze prevederilor legislaţiei, declarând şi achitând contribuţiile în termenii stabiliţi de lege. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.