Știri

Delimitarea funcțiilor în domeniul evaluării bunurilor

Trei unități de personal de la Agenția Relații Funciare și Cadastru și bugetul pentru anul 2018 pentru aceste unități se vor transmite Ministerului Finanțelor, în cadrul Serviciului politici în domeniul activității de evaluare. Proiectul hotărârii de Guvern ce conține măsuri de optimizare a activității unor autorități ale administrației publice centrale de specialitate este propus spre consultare de Cancelaria de Stat. Modificarea este operată în contextul reformei administrației publice, în urma căreia Ministerului Finanțelor i-a revenit funcția de elaborare și realizare a politicilor în domeniul evaluării bunurilor. De asemenea, documentul prevede transferarea a nouă angajați din cadrul Agenției la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Aceștia vor fi angajați în Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare, Serviciul politici în domeniul cadastrului bunurilor imobile și în Direcția planificare spațială. Aceste modificări se operează în contextul transferului competențelor de elaborare de politici ale Agenției către organul central de specialitate al administrației publice, ceea ce va asigura elaborarea și realizarea politicii în domeniul relaţiilor funciare, monitoringului funciar, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate, cadastrului bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, infrastructurii naționale de date spațiale, înregistrării obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, domeniul adreselor etc. Totodată, cinci unități de personal vor fi transmise Agenției Proprietății Publice (APP). Transferul are loc în contextul atribuirii APP a competenței de perfectare a titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren în cazul conferirii de către stat a terenurilor proprietate publică a statului, precum și eliberarea borderoului de calcul al preţului normativ al terenurilor aflate în proprietatea publică a statului. Documentul poate fi consultat până la data de 30 noiembrie 2018.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

691 vizualizări

Data publicării:

20 Noiembrie /2018 14:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

proiect hotarire guvern | funciar | ministerul finantelor | evaluare cadastrala | functii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon