Știri

Determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018

Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal va fi completată cu un nou capitol – V, ce va conține normele speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018. Astfel, pentru persoanele fizice rezidente ale RM care desfășoară activitate de întreprinzător și cele care nu desfășoară această activitate, precum și persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate în RM, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se va diviza în următoarele două etape: 1. Etapa I – 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul conform cotelor în vigoare (7% și 18%) 2. Etapa II – 1 octombrie – 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul conform cotei unice de 12%, ce va intra în vigoare la 1 octombrie. Obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se vor determina pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte. Pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru ce-a de-a II – conform situației de la 31 decembrie 2018. Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 pentru persoanele fizice și întreprinzătorii individuali, suma impozitului se va determina în mărime de 7% din suma venitului impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depășește suma de 24 750 lei. În același timp, pentru etapa II a perioadei fiscale 2018, suma impozitului pe venit se va determina în mărime de 12% din venitul impozabil aferent etapei II a perioadei fiscale 2018. Art. 44 din capitolul V prevede reguli speciale referitoare la venit. Acesta stipulează că întreprinzătorul individual care face o donație sub formă de mijloace bănești în etapa 1 a perioadei fiscale 2018 se va considera drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Totodată, persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și face o donație sub formă de mijloace bănești în prima etapă a perioadei fiscale 2018, se va considera persoană care a obținut venit în mărimea în care această sumă totală depășește venitul impozabil obținut în etapa I a perioadei fiscale 2018. Aceste prevederi nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care cu calitate de rudă sau afin de gradul I. În același timp, întreprinzătorii care fac donație în etapa a II vor fi în calitate de persoane care au obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. Persoana fizică care face donație în etapa II și nu este întreprinzător individual se va considera persoana care a obținut venit în mărimea în care această sumă depășește venitul impozabil obținut în etapa II a perioadei fiscale. Totodată, capitolul propus conține reguli speciale privind prezentare declarației cu privire la impozitul pe venit și a documentelor privind plățile sau impozitele reținute. Pentru prima și a doua etapă a perioadei fiscale 2018, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se vor prezenta la SFS nu mai târziu de 25 martie 2019 în cazul formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică și 30 aprilie 2019 – în cazul persoanelor fizice cetățeni ai RM și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționarilor ai fondurilor de investiții. Persoanele care sunt obligate să rețină impozitul până la 25 ianuarie 2019, vor prezenta la SFS dări de seamă separate (Forma IALS14) aferent etapei I și, respectiv, etapei II. În acestea se vor indica numele și prenumele, adresa și codul fiscal al persoanei fizice și juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor respective, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. De asemenea, în dările de seamă se va include și datele despre persoanele scutite de impozitare și sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, vor prezenta dările de seamă în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare a întreprinderii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

31698 vizualizări

Data publicării:

27 Iulie /2018 08:01

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

impozit pe venit | IALS14 | declaratia pe venit | Cod fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon