Știri

Dezvoltarea zonelor rurale : acreditare și certificare

Până în anul 2021, fermierii, producătorii agricoli, procesatorii, organismele de certificare și instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE. Ieri, 19 februarie 2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat un memorandum de cooperare cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”. Valoarea totală a proiectului constituie circa 9 mil. euro. Proiectul are drept scop creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea culturii de soia în lanțul valoric național și global, precum și consolidarea infrastructurii de apă și sanitație în zonele rurale prin evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir. Astfel, proiectul urmărește introducerea practicilor noi agricole și îmbunătățirea cultivării și prelucrării soiei convenționale și organice, consolidarea capacităților organizațiilor de cercetare, dezvoltare și de inovare în domeniul agricol, îmbunătățirea relațiilor cu comunitatea științifică europeană, educarea forței de muncă calificate pentru o activitate eficientă în sectorul agroalimentar etc. Prin semnarea documentului, părțile și-au exprimat acordul de a susține proiecte reciproc avantajoase, precum și de a promova direcții noi de cooperare și dezvoltare rurală în țara noastră. Memorandumul evidențiază principiile de bază, responsabilitățile și cadrul pentru activitățile care vor fi realizate de către părțile semnatare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

578 vizualizări

Data publicării:

20 Februarie /2019 11:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon