27
07 2022
1709

Din 1 ianuarie 2024 unele entități vor distribui salariul personalului prin MPay

Guvernul a susținut în ședința de astăzi, 27 iulie, inițiativa legislativă care prevede că salariul personalului din unităţile cu autonomie financiară să fie distribuit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), la conturile de plăți ale salariaților.
 
Astfel, proiectul de lege prevede operarea unor modificări la Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, având în vedere instituirea obligației autorităților și instituțiilor publice de a realiza distribuirea plăților salariale prin intermediul MPay, după modelul distribuirii prestațiilor sociale.

 

Autorii inițiativei consideră că instituirea unui mecanism unic de distribuire a plăților salariale în sectorul public prin intermediul Mpay va contribui la reducerea efortului operațional al autorităților și va permite automatizarea activităților aferente efectuării plăților salariale, iar instituțiile publice nu vor mai avea necesitatea de a încheia anual cu prestatorii de servicii de plată contracte pentru distribuirea plăților salariale (proiecte salariale), respectivele relații contractuale urmând a fi stabilite prin contracte trilaterale încheiate între Agenția de Guvernare Electronică (posesorul serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay), Ministerul Finanțelor (participant mandatat) și prestatorii de plată.

 

De asemenea, deoarece serviciul MPay este integrat cu sistemele informaţionale ale prestatorilor de servicii de plată și schimbul de date se realizează în regim automatizat, va fi exclusă și necesitatea interacţiunii subdiviziunilor financiare din cadrul autorităţilor și instituțiilor publice cu prestatorii de servicii de plată, ceea ce va contribui semnificativ la reducerea efortului ambelor părți.

 

În avizul Guvernului se menționează că scopul inițiativei se încadrează în obiectivele din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, la capitolul Transformare Digitală. De asemenea, Executivul propune ca noile prevederi să intre în vigoare la  1 ianuarie 2024, fiind necesară asigurarea schimbului de date între programul de contabilitate al entităților publice și serviciul MPay privind listele de salariați și cuantumurile salariilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.