22
09 2022
228

Din numărul total al șomerilor circa 70% nu dețin o calificare profesională

În primele 8 luni ale anului curent în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost înregistrați 16779 șomeri, dintre care doar pe parcursul lunii august au primit acest statut 1980 de persoane, se constată în raportul  publicat de Agenție.
 
Analiza structurii șomerilor înregistrați denotă că 67,8% din șomeri aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare profesională. Totodată, 61,9% din numărul total constituie persoanele din mediul rural, iar 30,8% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.

 

Potrivit raportului, 24,9% nu au lucrat înainte de înregistrare 2 ani sau mai mult și au revenit pe piața muncii după o întrerupere, 7% din șomeri erau tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, iar 19,8 % din șomeri au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 ani.

 

În același timp, 1,9% șomeri înregistrați sunt persoanele reîntoarse de peste hotare, iar 1,8% – persoane cu dizabilități.

 

Astfel, de la începutul anului curent 39031 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de informare (comparativ cu 30613 în anul precedent), iar alte 16715 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de intermediere a muncii.

 

Totodată, 5265 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii sau 31,4% din totalul șomerilor înregistrați.

 

În același timp, 4364 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră, ceea ce reprezintă 26% din totalul șomerilor înregistrați, 1377 salariați au fost avizați despre concediere, dintre care 94 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere, iar alți 723 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare.

 

Alte măsuri de ocupare a forței de muncă țin de angajarea ca rezultat al subvenționării locurilor de muncă a 294 șomeri. În acest sens, pentru 139 de angajatori s-au emis decizii de acordare a subvențiilor conform art. 36 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

 

Totodată, 161 șomeri au devenit beneficiari ai stagiului profesional pe o perioadă de până la 4 luni, alți 141 de șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, iar 20 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității, dintre care 6 au fost angajați.

 

Conform art. 40 din Legea nr. 105/2018, ce prevede acordarea subvențiilor în scopul stimulării creării locurilor noi de muncă și reducerii șomajului în localitățile rurale, au fost semnate 14 contracte pentru acordarea subvențiilor pentru acoperirea de către întreprinderea beneficiară a 35% din costul proiectului (cuantumul subvenției acordate nu poate depăși 65% din costul acesta, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent).

 

De asemenea, 4 șomeri cu dizabilități au beneficiat de servicii de reabilitare profesională, iar alți 4 șomeri au fost angajați urmare a subvenționării pentru crearea locurilor de muncă.

 

Conform raportului, pentru 2035 șomeri fost emise decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2018.

 

De asemenea, în baza Acordurilor încheiate între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria au fost angajați pe teritoriul Bulgariei 43 lucrători moldoveni, cu Israel – 2048 persoane, iar în baza Memorandumului de cooperare moldo-german au fost angajați 98 cetățeni ai RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.