29
03 2016
667

Din 1 aprilie producătorii agricoli pot depune la ANRE cereri pentru autorizarea importului de motorină

Producătorii agricoli, înregistrați ca persoane juridice, pot depune la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, începând cu 1 aprilie, cereri pentru acordarea autorizațiilor de import al motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară.

Autorizaţia de import al motorinei se eliberează de către ANRE, la cererea scrisă a producătorului agricol. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  • copia de pe certificatul de înregistrare de stat al producătorului agricol,
  • copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a terenurilor agricole (proprietate sau arendă),
  • copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a depozitelor de păstrare a motorinei (proprietate, locaţiune etc.),
  • certificatul de conformitate pentru depozitele de păstrare a motorinei,
  • copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a tehnicii agricole care consumă motorină (proprietate, leasing etc.).

În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, ANRE va elibera autorizaţia de import al motorinei, dacă producătorul agricol întrunește cerințele sus-menționate.

În autorizaţie, ANRE va stabili cantitatea motorinei ce poate fi importată în funcţie de suprafaţa terenurilor agricole deţinute de către producătorul agricol şi de normele de consum al motorinei pe un hectar de teren agricol. Potrivit ordinului Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare din 01 martie 2016, norma de consum al motorinei pentru un hectar de teren agricol pentru un ciclu tehnologic constituie 110,96 litri.

ANRE este în drept să retragă autorizaţia de import al motorinei în cazurile în care producătorul agricol a comis în mod repetat încălcări ale regimului mărfurilor accizate conform Codului fiscal al Republicii Moldova și/sau a utilizat motorina importată în alte scopuri decât pentru consum propriu. O nouă autorizație de import al motorinei va putea fi obținută după 24 de luni de la data retragerii autorizației.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de import al motorinei se achită anual în cuantum de 200 de lei și se varsă integral la bugetul de stat.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.