Știri

Dreptul de instruire și atestare a personalului obiectelor potențial periculoase poate fi oferit agenților economici

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Documentul stabilește cadrul legal pentru asigurarea funcționării obiectelor de producție potențial periculoase în condiții de securitate, inclusiv din cadrul obiectelor social-comunale și de locuit, obligațiile operatorilor pentru prevenirea, localizarea şi lichidarea consecințele posibilelor avarii, precum și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și a mediului.
 
Proiectul prevede acordarea dreptului de instruire și atestare a personalului agenților economici (operator/angajator), fiind exclusă obligația de atestare a acestora la centrele de instruire. Astfel, frecvenţa, modul de instruire, complexitatea şi durata instruirii se va decide de angajator în comun cu persoana care urmează a fi instruită şi atestată, luându-se în considerare nivelul de cunoştinţe, experienţă şi de pregătire pentru atestarea persoanei în cauză.
 
De asemenea, efectuarea controlului intern de producție va fi asigurată de operator.
 
Proiectul reglementează și atribuțiile Agenției pentru Supraveghere Tehnică, una dintre care este constatarea contravențiilor, examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării cadrului normativ în domeniul securității industriale.
 
Totodată, Agenția poate suspenda temporar sau interzice exploatarea obiectului de producție în cazul nerespectării cadrului normativ,  eliberează, la solicitarea operatorului, acte permisive în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Tot Agenția înregistrează în Registrul de stat obiectele de producție, instalațiile tehnice/sisteme tehnologice și, respective, operatori acestora, persoanele juridice specializate și centrele specializate de instruire.
 
În același timp, se propune în redacție nouă Nomenclatorul obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, care va fi inclus în lege.
Noile prevederi se vor aplica activităților desfășurate la obiectele potențial periculoase, instalațiilor, utilajelor și echipamentelor periculoase și categoriilor instalațiilor tehnice potențial periculoase din cadrul obiectelor social-comunale și de locuit. În același timp, acestea nu se vor aplica în cazul rețelelor şi instalațiilor folosite în activitatea de generare, transport şi distribuire a energiei electrice, gazelor naturale sau lichefiate sub presiunea de până la 0,005 MPa sau în cazul instalațiilor transportului de mărfuri periculoase pe calea aerului, maritim, rutier, feroviar sau pe căile navigabile interne, acestea fiind reglementate prin legislația specială.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

514 vizualizări

Data publicării:

16 Octombrie /2020 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

mei | obiecte industriale | pericol de accidente | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon