28
07 2022
238

e-APL va asigura prestarea serviciilor publice de calitate și în timp util

Autoritățile publice locale vor avea posibilitatea să acceseze și să utilizeze resursele informaționale de stat prin intermediul unei platforme electronice, ceea ce va facilita prestarea de către acestea a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățeni și mediul de afaceri.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Portalului administrației publice locale din Republica Moldova (e-APL) a fost acceptat în cadrul ședinței Guvernului din 27 iulie.

 

Astfel, e-APL reprezintă o soluție tehnologică compatibilă cu platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) și este destinată furnizării eficiente către APL a informațiilor de nivel central și a altor sisteme informaționale relevante, cu scopul realizării interoperabilității și asigurării accesului instant la date, care va contribui la digitizarea funcțiilor APL-urilor.

 

Deci, platforma va fi interconectată cu alte sisteme informaționale, cum ar fi: Registrul de stat al unităților de drept, Registrul de stat al populației, Registrul bunurilor imobile, Portalul de participare (www.particip.gov.md), Registrul ajutoarelor de stat, Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), Sistemul informaţional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower), Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) etc.

 

La implementarea sistemului autoritățile mizează pe creșterea transparenței și responsabilității APL prin asigurarea accesului la informații (decizii, bugete, rapoarte financiare și de activitate) și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri în procesul de guvernare locală. Un alt obiectiv este digitizarea proceselor de interacțiune a APL cu cetățenii și mediul de afaceri, precum și crearea unui singur punct de acces pentru gestiunea acestor relații. Exploatarea platformei va contribui și la diminuarea costurilor de accesare și procesare a datelor, astfel încât cei interesați vor putea obține ușor datele necesare și serviciile electronice prin utilizarea unui singur punct de acces.

 

La momentul de față majoritatea APL-urilor se confruntă cu un vid de instrumente digitale care le-ar ajuta să facă față noilor provocări, iar asigurarea accesului rapid la datele din resursele informaționale de stat prin intermediul e-APL poate contribui esențial la raționalizarea activității acestora, la optimizarea proceselor de lucru și, ca rezultat, la oferirea unor servicii publice de calitate și în timp util.

 

Conceptul Portalului a fost elaborat de Agenția de Guvernare Electronică cu suportul experților Băncii Mondiale, cu implicarea Programului EU4MD, PNUD Moldova, USAID, în procesul de elaborare a proiectului fiind consultați și reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și ai autorităților publice locale.

 

Costurile pentru implementarea și menținerea portalului pentru primul an de implementare sunt estimate la 5,4 mil. lei și vor fi acoperite din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.