Știri

e-Sănătate. Asigurăm interoperabilitatea

Republica Moldova întârzie comparativ cu alte țări din regiune în crearea sistemului informațional în domeniul sănătății. La această concluzie au ajuns participanții la ședința de astăzi, 20 iulie 2021, a Grupului de lucru nr.3 „Stimularea și menținerea investițiilor private”  al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Totodată, reprezentanții instituțiilor de stat și private, ai autorităților de stat și ai partenerilor de dezvoltare au venit cu soluții pentru depășirea situației.
 
Astfel, speakerii au menționat că, deși tema propusă pentru discuții a fost digitalizarea sistemului medical, vorba este mai mult despre elaborarea unei strategii clare la nivel național, decât despre crearea sistemelor informaționale, fiind necesară o viziune comună a tuturor actorilor implicați.
 
La momentul actual există peste 200 de sisteme informaționale dezvoltate în sistemul medical, dintre care sunt funcționale doar 19. Totodată, nefiind asigurată interoperabilitatea acestora, eficiența lor este scăzută, deși sunt elaborate (sau în proces de elaborare) 6 funcționalități noi, ce ar permite excluderea fragmentării bazelor de date.
 
Pentru justificarea situației, experții participanți la discuții au menționat că această cale a fost parcursă și de alte țări din regiune, dar acestea deja au depășit deficiențele. Costurile se cifrează la sute de milioane de euro, însă, potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autoritatea contează pe suportul tehnic al partenerilor de dezvoltare.
 
Totodată, MSMPS preconizează aprobarea prin hotărâre de Guvern a Strategiei e-Sănătate, care a fost elaborată de instituție și are drept scop eliminarea lacunelor existente de evidență în sistemul medical, dar și sporirea managementului acestuia.
 
În cadrul discuțiilor a fost menționat că lipsa unui registru electronic al pacienților conduce la irosirea enormă a surselor financiare și umane atât pentru sistemul medical din Republica Moldova, cât și pentru persoanele care apelează la serviciile medicale, avându-se în vedere dublarea serviciilor ce nu se regăsesc într-un loc unic (gen analize și investigații efectuate la prestatorii de servicii private și de stat, deplasările pacienților pentru efectuarea acestora la diferite instituții medicale etc.), eficiența scăzută a acestora, lipsa accesului medicilor la istoricul pacientului, tratamentul administrat acestuia, evoluția maladiei etc.
 
 
În același timp, sistemele existente (cum ar fi cel „Asistența medicală primară” elaborat cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal și administrat de Minister) nu sunt utilizate de prestatorii privați de servicii medicale, deși acesta oferă o bună parte din informația necesară în interacțiunea cu pacientul.
 
 
Participanții la ședință consideră că un avantaj pentru prestatorii de servicii medicale ar fi existența unui sistem informațional ce ar permite evaluarea performanței instituției în comparație cu alți prestatori, ceea ce ar permite sporirea calității serviciilor prestate, iar sincronizarea acțiunilor tuturor actorilor va asigura gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare.
 
P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni la subiectul dat pe măsura avansării procesului de elaborare atât a Strategiei, cât și a sistemului informațional.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

706 vizualizări

Data publicării:

20 Iulie /2021 13:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Consiliul Economic | s-Sanatate | sedinta | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon