Știri

Eficienţa ajutorului de stat

Valoarea ajutorului de stat raportat pentru anul 2016 s-a micșorat față de anul 2015 cu 2,3 mil. lei. Totodată, valoarea ajutorului de stat s-a micșorat cu 15,47% în anul 2016 în raport cu anul 2014. Această micșorare provine în mare parte drept rezultat al prezentării de informații incomplete privind ajutoarele de stat acordate în baza prevederilor Codului fiscal. Datele sunt incluse în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent de Consiliul Concurenței, autoritatea care deţine atribuţii de autorizare, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat. Potrivit Raportului, în anul 2016, ponderea ajutorului de stat raportat în PIB a constituit 1,83%. Acest indicator s-a micșorat cu 2,10 % față de anul 2015 și cu 0,77% în raport cu anul 2014. Micșorarea a fost determinată, inclusiv, de reducerea semnificativă a valorii ajutorului de stat raportat față de anii precedenți și de majorarea valorii PIB. În anul de raportare s-a micșorat și ajutorul de stat pe cap de locuitor, fiind diminuat cu 48,78% în anul 2016 în raport cu anul 2015 și cu 15,37% față de anul 2014. Conform Legii cu privire la ajutorul de stat, acesta poate fi acordat sub formă de subvenţii şi subsidii, anulare sau preluare de datorii, scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări la plata impozitelor şi taxelor, acordare a unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, acordare de garanţii în condiţii preferenţiale, investiţii ale furnizorului și reduceri la preţ la bunurile şi serviciile furnizate. În acest sens, cea mai mare pondere din ajutorul de stat raportat pentru perioada 2014 - 2016 a fost acordat sub formă de scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări la plata impozitelor şi taxelor - 75,65 % din valoarea totală a ajutorului de stat raportat. În anul 2016, ponderea valorii ajutorului de stat pentru dezvoltare regională a fost de 83,5% din valoarea totală a ajutorului de stat raportat. Cea mai mare pondere din măsurile de ajutor de stat pentru dezvoltare regională au fost puse în aplicare până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat. Cât privește ajutoarele noi acordate, acestea au constituit 4 767 mii lei, fiind autorizate de către Consiliul Concurenței. În Raport se mai menționează că cea mai mare pondere a ajutorului de stat acordat sub formă de facilități fiscale și vamale, fiind implementate până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat, au fost oferite fără a fi încadrate în una din categoriile de ajutoare de stat care pot fi considerate compatibile cu mediul concurențial și, totodată, nu au fost examinate în vederea alinierii acestora la prevederile Legii. Totodată, Consiliul Concurenței trece în revistă și alte probleme din domeniul acordării ajutorului de stat: lipsa evidenței la Ministerul Finanțelor al ajutoarelor de stat acordate sub formă de facilități fiscale pe fiecare beneficiar, insuficiența cunoștințelor în domeniul a reprezentanților autorităților administrației publice, acordarea ajutoarelor de stat fără a fi examinate și alte posibilități, inclusiv fără a fi identificate cele mai eficiente soluții etc. Notă: În conformitate cu art. 342 alin. (1) din Acordul de Asociere, Republica Moldova urmează să prezinte un raport la fiecare doi ani, urmând metodologia și modul de prezentare ale analizei anuale a UE privind ajutoarele de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

767 vizualizări

Data publicării:

11 Aprilie /2018 15:22

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon