05
08 2022
65

„Energocom”, eliberat de obligația garantării rambursării împrumutului de la BERD

Vineri, 5 august, în „MO” a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr. 234 din 28.07.2022 privind eliberarea SA „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”.
 
Astfel, conform Legii nr. 234/2022, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Codului vamal al RM nr. 1149/2000, ale Codului vamal nr. 95/2021, ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, ale Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și ale Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, la importul de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (proiect), realizat în temeiul Acordului de împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, în valoare de 300 mil. euro, semnat la Chișinău la 23 iunie 2022, SA „Energocom” se scutește de TVA fără drept de deducere, de accize, de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, de asemenea se scutesc de TVA cu drept de deducere, de accize, de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului livrările de mărfuri și/sau servicii către SA „Energocom” destinate implementării proiectului nominalizat. Modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale respective se va stabili de Guvern.
 
Reamintim, că în cadrul proiectului finanțat de BERD, Unitatea implementatoare urmează să achiziționeze și să stocheze gaze naturale în depozitele subterane din țările vecine în perioada caldă a anului, când cererea/prețul la gaze sunt reduse, iar ulterior le va revinde furnizorilor care au impusă obligația de serviciu public conform cadrului juridic existent. Procurările de gaze naturale de către Unitate vor fi realizate în baza licitațiilor organizate conform procedurii prestabilite de către BERD.
 
Autorii proiectului menționează că, în conformitate cu Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Ministerul Finanțelor este unicul organ împuternicit cu administrarea mijloacelor financiare obținute din împrumuturile de stat externe care pot fi reacreditate pentru realizarea proiectelor și a programelor de dezvoltare. Astfel, la încheierea Contractului de recreditare a împrumutului destinat realizării proiectului, MF se conduce de prevederile art. 29 alin (4) al Legii nr. 419/2006, normă juridică în temeiul căreia acesta a solicitat SA „Energocom” să garanteze rambursarea împrumutului prin semnarea unui contract de gaj.
 
Însă „Energocom” care exercită genul de activitate furnizarea energiei electrice, gazelor naturale la tarife nereglementate, iar prin HG nr.885/2017 a fost desemnat în calitate de furnizor central de energie electrică, nu deține active suficiente pentru acoperirea contravalorii sumei care face obiectul Contractului de recreditare. Totodată, semnarea Contractului de recreditare dintre MF și „Energocom” reprezintă o precondiție pentru intrarea în vigoare a Acordului de împrumut dintre RM și BERD. Astfel, fără aprobarea Legii nr. 234/2022, Acordul era greu de realizat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.