13
07 2022
325

„Energocom” poate fi eliberat de obligația garantării rambursării împrumutului de la BERD

Prin derogare de la prevederile1 art. 29 alin. (4) din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (Legea nr. 419/2006), se permite, cu titlu de excepție, eliberarea SA „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, conform Acordului de împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, în valoare de 300 mil. euro.
 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul de lege privind eliberarea SA „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului, care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 11 iulie și este propus pentru consultări publice. Potrivit autorilor, implementarea prevederilor documentului reprezintă un imperativ pentru realizarea proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (proiect).

 

Totodată, inițiativa prevede scutirea de TVA cu drept de deducere, de accize, de plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului importul sau achiziționarea de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului. Modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale respective urmează a fi stabilit de Guvern.

 

Menționăm,  la 23 iunie 2022 a fost semnat Acordul de împrumut dintre RM și BERD, în valoare de 300 mil. euro care presupune finanțare în două tranșe: prima tranșă în valoare de 100 mil. euro, a doua tranșă - 200 mil. euro, surse financiare ce se planifică a fi utilizate atât pentru achiziționarea de rezervă a gazelor în scopuri de urgență, cât și în scopul diversificării surselor de aprovizionare.

 

În cadrul proiectului, Unitatea implementatoare urmează să achiziționeze și să stocheze gaze naturale în depozitele subterane din țările vecine în perioada caldă a anului, când cererea/prețul la gaze sunt reduse, iar ulterior le va revinde furnizorilor care au impusă obligația de serviciu public conform cadrului juridic existent. Procurările de gaze naturale de către Unitate vor fi realizate în baza licitațiilor organizate conform procedurii prestabilite de către BERD.

 

Autorii proiectului menționează că, în conformitate cu Legea nr. 419/2006, Ministerul Finanțelor este unicul organ împuternicit cu administrarea mijloacelor financiare obținute din împrumuturile de stat externe care pot fi reacreditate pentru realizarea proiectelor și a programelor de dezvoltare. Astfel, la încheierea Contractului de recreditare a împrumutului destinat realizării proiectului, MF se conduce de prevederile art. 29 alin (4) al Legii nr. 419/2006, normă juridică în temeiul căreia acesta a solicitat SA „Energocom” să garanteze rambursarea împrumutului prin semnarea unui contract de gaj.

 

Însă „Energocom” care exercită genul de activitate furnizarea energiei electrice, gazelor naturale la tarife nereglementate, iar prin HG nr.885/2017 a fost desemnat în calitate de furnizor central de energie electrică, nu deține active suficiente pentru acoperirea contravalorii sumei care face obiectul Contractului de recreditare. Totodată, semnarea Contractului de recreditare dintre MF și „Energocom” reprezintă o precondiție pentru intrarea în vigoare a Acordului de împrumut dintre RM și BERD. Astfel, fără aprobarea acestui proiectul de lege, Acordul va fi greu de realizat.

 

În nota informativă la proiect se spune că implementarea prevederilor acestuia nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.

_______________________________________________

1Legea nr. 419/2006, Articolul 29. Distribuirea mijloacelor financiare obţinute din împrumuturile de stat

 

(4) Condiţiile operaţionale specifice recreditării, precum şi rambursării împrumuturilor acordate din mijloace destinate recreditării, sunt stabilite în contractele de recreditare. Aceste contracte stabilesc rata dobânzii plătite Ministerului Finanţelor, moneda în care sunt calculate şi achitate suma principală şi alte plăţi, garanţiile rambursării, data rambursării, scopul recreditării, cazurile de neexecutare a contractelor, penalitatea în caz de rambursare întârziată sau nerambursare a mijloacelor, precum şi alte angajamente ale părţilor.

1 comentarii

avatar
This is the first time that I visit here. I found so many compelling issues in this certain blog Son Goku Bomber Jacket
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.