Știri

Evaluarea sistemică și reevaluarea funcțiilor în sectorul bugetar

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar   va fi completată cu anexa ce va reglementa modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul respectiv. Proiectul  a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.
 
Potrivit documentului, sistemul de evaluare a funcțiilor din sectorul bugetar are drept scop sistematizarea funcțiilor generice conform grupurilor ocupaționale și subgrupurilor de funcții în raport cu domeniul de activitate, precum și de a stabili poziționarea acestora în ierarhia funcțiilor existente în sectorul bugetar.

 

Astfel, evaluarea funcțiilor se va realiza cel puțin odată la 5 ani de către Ministerul Finanțelor. În acest sens, în cadrul autorității va fi instituit un Grup de lucru pentru evaluarea funcțiilor din sectorul bugetar în trei etape: evaluarea funcțiilor, ierarhizarea acestora și încadrarea funcțiilor în grade de salarizare și poziționarea lor în grila de salarizare.

 

Funcțiile vor fi analizate prin metoda evaluării detaliate sau simplificate. Cea detaliată va fi efectuată în baza unor criterii de evaluare ca studii, experiență, creativitate, comunicare, condiții de muncă, efort fizic și intelectual etc.

Evaluarea simplificată constă în analiza comparativă a fiecărei funcții cu alte funcții existente, însă nu în ansamblul lor, ci separat pe criterii de evaluare. Acestea pot fi adaptate specificului fiecărei instituții.

 

În urma evaluării funcțiilor, în baza punctajelor acumulate, se revizuiește ierarhia funcțiilor generice din sectorul bugetar, iar gradele de salarizare se vor încadra cu funcții și delimitate în grila de salarizare.

 

Rezultatele procesului de evaluare, încadrarea funcțiilor în grade de salarizare și poziționarea lor în grila de salarizare va fi analizat din prisma impactului financiar, în diferite scenarii posibile.

 

Totodată, se propune introducerea unei precizări referitoare la includerea în perioadele care oferă dreptul de stabilire a treptei de vechime în muncă a perioadelor în activitatea funcționarilor publici cu statut special, când acesta nu a lucrat efectiv, dar i s-a menținut funcția și salariul mediu.

 

De asemenea, hotărârea va fi completată cu prevederi ce se referă la acordarea sporurilor. Astfel, pentru personalul din domeniul sănătății sporurile cu caracter specific se acordă pentru activitatea în condiții de risc major pentru sănătate ce ține de combaterea maladiilor contagioase și pentru cei antrenați nemijlocit în profilaxia și combaterea maladiilor HIV/SIDA, indiferent de postul pe care îl ocupă; pentru activitatea în instituții medico-sanitare în cadrul cărora activează clinici sau catedre universitare sau dacă activitatea implică condiții de stres.

 

Totodată, aceste sporuri se vor acorda personalului din domeniul asistenței sociale pentru activitatea de îngrijire și supraveghere permanentă în cadrul internatelor psiho-neurologice, azilurilor, centrelor de reabilitare etc.

 

Este propus ca proiectul să fie implementat din momentul publicării, iar prevederea ce ține de sporul specific să fie pusă în aplicare începând cu 1 septembrie 2020.

Potrivit notei proiectului, modificările propuse nu vor atrage cheltuieli suplimentare, cu excepția sporului cu caracter specific personalului medical, pentru care în bugetul de stat pentru anul 2020 sunt prevăzute cheltuieli suplimentare în volum de 40 mil. lei pentru 3 luni ale anului curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1791 vizualizări

Data publicării:

29 Iulie /2020 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

salarizare | sectorul bugetar | Proiect | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon