14
06 2022
179

Evidența accidentelor și a evenimentelor de muncă va fi ținută în SI ISM

Raportarea și înregistrarea accidentelor de muncă, precum și evidența evenimentelor de muncă ar putea fi gestionate prin intermediul platformei electronice Sistemul Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM). Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului acesteia și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului (care va forma sistemul informational), a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, ce a avut loc săptămâna trecută, fiind considerat pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.
 
Lansarea acestui sistem va asigura o abordare sistematică de identificare și înregistrare a activităților de inspecție în muncă, implicând procesele de colectare, analiză și sintetizare a informației în scopul evidenței și monitorizării unităților în care s-au produs evenimente de accidentare la locul de muncă. SI ISM va genera rapoarte privind evidența accidentelor înregistrate și cercetate, petițiile, organizarea instruirii în format online prin intermediul platformei E-Learning și oferirea consultanței și ajutorului metodologic.
 
Astfel, SI ISM va asigura sporirea conformării angajatorilor la prevederile legislației din domeniul muncii, securității și sănătății, evidența persoanelor accidentate în câmpul muncii, stocarea informației privind acțiunile de inspecție întreprinse și repunerea în drepturi a persoanelor cărora le-au fost lezate drepturile, dar și organizarea interacțiunii eficiente și a schimbului de informații dintre autoritățile statului, precum și eficientizarea activității în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. De asemenea, un obiectiv al sistemului informațional constă în eficientizarea sistemului de management al riscurilor de neconformare.
 
Destinatari ai datelor din SI ISM sunt autoritățile publice, angajatorii și salariații din RM, iar accesul la informația din SI ISM, cu excepția celor care dețin în virtutea competențelor funcționale statutul de registrator, va fi asigurat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).
 
Furnizorii de date pentru SI ISM vor fi agenții economici la care s-au produs evenimente de accidentare, Agenția Servicii Publice – care va oferi datele despre persoane juridice și persoanele fizice identificate în baza IDNO/IDNP, petiționarii și autoritățile publice.
 
Crearea, implementarea și funcționarea SI ISM va fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a acestui sistem se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace. Pentru un an de mentenanță se estimează că vor fi necesare mijloace financiare în sumă de 86 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.