23
10 2013
1047

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5%2 faţă de august curent, cu 2,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de septembrie 2012.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în septembrie 2013 preţurile s-au micşorat cu 2,6% faţă de decembrie 2012, totodată au marcat creşteri cu 0,2% faţă de luna august a anului curent şi cu 1,1% faţă de septembrie 2012. În industria prelucrătoare în luna septembrie 2013 preţurile s-au majorat cu 3,3% faţă de decembrie 2012, cu 0,6% − faţă de august 2013 şi cu 4,2% − faţă de septembrie 2012. În sectorul energetic în septembrie 2013 preţurile au înregistrat reduceri faţă de luna decembrie 2012 şi faţă de septembrie 2012 − cu 2,4% şi au rămas la nivelul lunii august a anului curent. Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel: În luna septembrie 2013 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna august 2013 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată –cu 1,0%; în industria bunurilor de capital – cu 0,7%; în industria bunurilor de uz curent – cu 0,6%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 0,5%; la activităţile şi bunurile legate de energie − cu 0,2%.Comparativ cu luna decembrie 2012 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital – cu 6,9%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 4,6%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 3,1%; în industria bunurilor de uz curent – cu 2,7%; iar la activităţi şi bunuri legate de energie preţurile au marcat o descreştere cu 1,8%. Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor: Note: 1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei). La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343 2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi. 3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.