Știri

Executarea bugetului de stat în semestrul I

Executarea bugetului de stat în semestrul I al anului curent a fost afectată de pandemie, care a avut  impact asupra economiei și a populației. Totodată, pentru a asigura ajustarea rapidă a priorităților de finanțare la noile circumstanțe, în luna aprilie au fost operate modificări în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.
 
În cadrul ședinței din 30 septembrie curent, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2020. Astfel, la situația din 30 iunie 2020, bugetul de stat a fost executat la partea de venituri în sumă de 17 524,5 mil. lei, la cea de cheltuieli – 22 318,3 mil. lei, iar deficitul bugetar a constituit 4793,8 mil. lei.

 

Potrivit raportului, veniturile bugetului de stat în primele șase luni au fost realizate în volum de 46,4%, inclusiv la proiectele finanțate din sursele externe – 15,6%.  Comparativ cu perioada similară din anul precedent, s-au micșorat încasările de la impozite și taxe cu 848,7 mil. lei, granturi – cu 29,4 mil. lei, transferurile de la alte bugete – cu 5 mil. lei.

 

În semestrul I s-au redus încasările în bugetul de stat din contul impozitului pe venitul persoanelor fizice și persoanelor juridice, ca urmare a suspendării activității în unele sectoare ale economiei și a majorării cotelor de defalcare la impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru autoritățile publice locale de nivelul I.

 

În același timp, s-au majorat încasările din accize cu 6,8% datorită creșterii accizelor la produsele petroliere (ținând cont de ajustarea cotelor la accize începând cu 1 ianuarie 2020) și a creșterii volumului importurilor de produse petroliere în semestrul I al anului 2020 cu 3,7% comparativ cu perioada similară din anul precedent. Totodată, veniturile din accize au sporit și datorită majorării încasărilor de la accizele la produsele din tutun, fiind ajustate cotele, dar și majorării volumului importurilor cu 2,9% față de perioada similară a anului 2019. În același timp, s-au redus cu 35 mil. lei veniturile din accizele la mărfurile produse pe teritoriul RM din cauza diminuării volumului de realizare a produselor alcoolice, vinuri și bere în rezultatul aplicării măsurilor de protecție și de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și de sistarea activităților în domeniul HoReCa.

 

Cheltuielile bugetului de stat în semestrul I au fost realizate în sumă de 22 318,3 mil. lei, nivelul de executare constituind 41,5%, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2019, indicatorul a crescut cu 7,4%.

 

Cheltuielile cu gradul de realizare mai înalt decât media pe buget s-au înregistrat în domeniul protecției sociale (56,2%), învățământ (48,3%) și cultură, sport, tineret, culte și odihnă (43,4%). Totodată, comparativ cu semestrul I al anului precedent, cheltuielile din fondurile de urgență ale Guvernului au sporit cu 44,3 mil. lei, fiind executate în volum de 49,3 mil. lei, dintre care 86,3% au fost destinate autorităților publice centrale. Mijloacele repartizate au fost utilizate pentru finanțarea cheltuielilor urgente legate de procurarea echipamentelor de protecție și pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19.

 

De asemenea, potrivit raportului, scenariul scontat pentru anul 2020 prevede că la finele anului vom avea un sold al datoriei de stat de 72 359,5 mil. lei, în creștere cu 4831,4 mil. lei sau cu circa 7,2% comparativ cu valoarea aprobată.

 

Toate obligațiile de plată prezentate Trezoreriei de stat spre achitare conform situației din 30 iunie 2020 au fost executate integral și în termen, a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.

 

Raportul urmează a fi prezentat Parlamentului.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

689 vizualizări

Data publicării:

01 Octombrie /2020 08:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon